Sæby

Rettelse - byttede om på tallene

Denne grund på Solsbækvej 96 i Sæby er ikke på 2600 kvadratmeter, men på 6200 kvadratmeter.

Denne grund på Solsbækvej 96 i Sæby er ikke på 2600 kvadratmeter, men på 6200 kvadratmeter.

SÆBY:I forbindelse med omtale af det lokalplanforslag, der åbner mulighed for opførelse af seks nye parcelhuse på Solsbækvej 96 i Sæby, kom vi for skade at bytte om på tallene således at skovgrunden, der i dag kun er bebygget med et hus, fremstod med et samlet areal på 2600 kvadratmeter. Det er ikke korrekt. Grunden er på 6200 kvadratmeter og derfor bliver de nye grunde ikke på under 400 kvadratmeter, som skrevet, men derimod mellem 710 og 1050 kvadratmeter. Det giver en grundstørrelse, der er fuldstændig sammenlignelig med naboområdet - og grunde der ligger inden for de linjer, som kommuneplanen udstikker på mindst 700 kvadratmeter. Det samme gælder planen for opførelse af boliger i halvandet plan. Det gælder i forvejen i naboområdet. Endelig nævnte vi, at det eksiterende hus skal nedrives. Det er ikke korrekt. Vi beklager fejlen.-cc