Hjørring

Rettelse

HJØRRING:I avisen tirsdag 2. december skrev vi på side fem en artikel om de såkaldte ledsageordninger. Her havde der desværre indsneget sig et par unøjagtigheder. Det er ikke korrekt, at borgere i Hjørring Kommune har problemer med at opspare ledsagetimer fra måned til måned. Og det er ligeledes upræcist at sige, at der ikke findes et samlet billede af borgerens funktionsniveau. Det gør der selvfølgelig, men Det Sociale Ankenævn vil have, at der skal være en funktionsbeskrivelse til hver enkelt sag. NORDJYSKE beklager fejlen.