Aalborg

Rettelse

{ I artiklen ”Ældreplejen lever ikke op til egne krav om kvalitet”, bragt i NORDJYSKE’s Aalborg-tillæg søndag 29. juli, var der nogle faktuelle fejl. Der er ikke, som det fremgik, 9269 beboere på Aalborg Kommunes plejehjem. Det rigtige tal er 1711. Med 1769 medarbejdere giver det en bemanding på mere end én medarbejder pr. beboer. Af artiklen fremgår, at der er ni beboere og kun en aftenvagt på plejehjemmet Hellashøj. Reelt er der to boenheder med ni beboere i hver. Der er én aftenvagt i hver boenhed og en ekstra til deling, Endelig gør direktør i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, Niels Tikjøb Olsen, opmærksom på, at sygefraværet blandt social- og sundhedsassistenter på kommunens plejehjem ligger på 5,7 pct., hvilket ikke afviger fra det normale på danske plejehjem.