Frederikshavn

Rettelse

FREDERIKSHAVN:Overskuddet på Frederikshavn Varmes regnskab i 2008 kommer forbrugerne til gode i form af lavere varmepriser allerede i 2009. I artiklen "Slut med prischok på fjernvarme" 2. januar var anvendt formuleringen "næste år" om tidspunktet for de lavere varmepriser. Det var korrekt på det tidspunkt artiklen blev skrevet - men forkert på det tidspunkt avisen kom ind gennem brevsprækken hos abonnenterne. NORDJYSKE beklager fejlen.