Aalborg

Rettelse

AALBORG:I forbindelse med omtalen af en mindre brand i Equinox Aalborg i søndagsavisen havde NORDJYSKE ikke fået helt korrekte oplysninger af den pågældende myndighed. En af de ansatte, der var kørt til observation for røgforgiftning efter branden, oplyser, at han ikke greb noget klor i et forsøg på at slukke branden. Det, der skete var, at den ansatte, i et forsøg på at slukke for tilførslen af klor til spaen, kom i kontakt med røg fra det rum, hvori de beholdere, der forsyner spaen med klor, var. Derfor mente lægerne, at to ansatte skulle indlægges, da der var frygt for, at de havde indåndet røg indeholdende klordampe. Det var heldigvis ikke tilfældet, oplyser den ansatte.