EMNER

Rettelse

@$:FREDERIKSHAVN:I Nordjyske søndag skrev vi, at en 19-årig frederikshavner er idømt 1 år og fire måneders fængsel i forbindelse med optrevlingen af amfetaminringen i Frederikshavn. Det er korrekt, at straffen blev udmålt til et år fire måneder, men kun de tre måneder skal afsones. Resten af dommen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Efter NORDJYSKEnavneregler skulle den dømtes navn derfor ikke offentliggøres. Det skete beklageligvis alligevel.