EMNER

Rettelse

- "Farsø Kommune fjernede hende kort før jul.

Det skete med den begrundelse, at hun skulle have samkvem med sine biologiske forældre". Det er ikke korrekt, og vi skal derfor beklage den udlægning. Farsø Kommune flyttede den 13-årige 1. december fra sin plejefamilie til en børneinstitution af flere grunde, som kommunen af hensyn til sin tavshedspligt ikke har kunnet - og kan - oplyse noget om. Dog siger socialudvalgsformand Jens Chr. Pedersen, Farsø, at en af grundene var at give pigen bedst muligt grundlag for selv at være med til at vælge, hvor hun vil bo. - Der er på ingen måde tale om, at vi flyttede pigen fra plejeforældrene fordi, hun skulle have samkvem med sine biologiske forældre, som anført i lederen. Vi har aldrig - som det har været fremme i pressen - villet tvinge pigen til samvær med sin biologiske forældre, hvilket også serviceloven forbyder. Og sagen har været grundig gennemgået i Socialministeriet, der intet havde at kritisere kommunen for, fastslår Jens Chr. Pedersen.