Aalborg

Rettelse

NORDJYLLAND:Anmeldelsen i onsdagsavisen af Søsser Krags bog om faderen, fhv. statsminister Jens Otto Krag, var ledsaget af et foto, der ikke viste, hvad billedteksten beskrev. På billedet så man ikke - som anført - Krag og den svenske statsminister Tage Erlander, men derimod den danske statsminister, da han på vej til det nordjyske feriested i Skiveren ankom til Aalborg Lufthavn sammen med hustruen, Helle Virkner, parrets to børn samt et feriebarn.