Retspleje

RETTEN ER SAT

{ Med et overvældende flertal med blot fire stemmer imod vedtog Folketinget i juni 2006 den mest omfattende reform af politiet og domstolene i nyere tid. { Alle politi- og retskredse får en ny inddeling, og samtidig skal alle sager begynde i byretten { Landsretterne og Højesteret skal fungere som appelinstanser, der fastlægger praksis i sager af principiel eller anden vidtrækkende betydning. { Danmark bliver inddelt i 22 retskredse. Nordjylland bliver delt op imellem retten i Hjørring og i Aalborg. Kilde: Justitsministeriet (http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=dept&objno=73350)