Retspleje

Retten har vænnet sig til pjækkeriet

Der er taget højde for, at folk bliver hjemme

AALBORG:Som Nordjyllands største byret er Retten i Aalborg dagligt udsat for masser af tidrøvere, der bare holder sig væk, selv om de er indkaldt som tiltalte i en retssag. Men det generer ikke retten voldsomt meget, mener retspræsident Ida Heide-Jørgensen. Hun påpeger, at pjækkerne er så almindeligt et fænomen, at retten har indrettet dagligdagen efter dem. - Der kan jo godt være otte sager afsat på én gang, nævner retspræsidenten med henvisning til, at mange småsager er samlet i store klumper på tidsplanen for hver enkelt retsdag. Det er således ikke noget særsyn, at retten programsætter seks, otte eller ti sager samtidigt, vel vidende, at tiltalte dukker op i måske kun en enkelt af sagerne. Småsagerne, der samles i de nævnte klumper, handler typisk om butikstyverier og ikke mindst færdselsforseelser i den lettere ende af skalaen. Altså sager, som under alle omstændigheder ikke forventes at vare ret længe. Få minutter I mange tilfælde er der afsat et kvarter til en sag, mens retslisten i andre tilfælde altså indeholder en hel byge af sager på samme tidspunkt. Og selv om en sag skulle trække ud, så gør det som regel ikke noget. Den næste tiltalte på listen møder jo nok alligevel ikke op. I flertallet af de små sager kan det hele klares med en såkaldt udeblivelsesdom, hvor retten træffer sin afgørelse trods fraværet af hovedpersonen. Det er ukomplicerede, rene ekspeditionssager, som ikke tager meget tid, blandt andet fordi der ikke er nogen tiltalt til at afgive forklaring. Alt i alt hober der sig i løbet af nogle timer en del spildtid op i retslokalet, men også det er der langt hen ad vejen taget højde for: - Vi ved det jo godt i forvejen, så både dommeren og retssekretæren har mange gange noget andet arbejde med. Eksempelvis kan dommeren sidde og skrive et udkast til en dom i en anden sag, nævner Ida Heide-Jørgensen. - God idé Hun har ikke indtryk af, at de tiltaltes forsvindingsnumre udløser specielt mange frustrationer blandt rettens personale. - Ind imellem er der da en dommer, der siger, at "det er også for galt". Men generelt har vi gennem mange år lært at leve med det. Det må næsten være sådan - når ikke folk betaler bøden, så gider de ofte heller ikke at møde i retten. For nogle mennesker er offentlige myndigheder jo en pest, konstaterer retspræsidenten. Omvendt kan Ida Heide-Jørgensen sagtens se, at politiets anklagere spilder mange ressourcer i retten, når de tiltalte bliver væk. På den baggrund mener hun, at det kan være en god idé, hvis man ændrer lovgivningen, så bødemodtagerne selv skal gøre noget aktivt, hvis de ønsker deres sag behandlet af en dommer. - Umiddelbart kan jeg ikke se noget betænkeligt i det. Især ikke, hvis det blev kombineret med en udvidet og let adgang til, at sagen kan genoptages, hvis der er sket en fejl, siger hun.