Retten sat

Efter flere år med anstrengt økonomi gik Himmerlandsbanken konkurs 23. august 1993. Bankens ledelse havde inden da gjort sig store anstrengelser for at få tilført ny kapital. I november 1991 blev der udstedt obligationer for 50 mio. kr., og de blev solgt som "sikker" investering. Obligationerne blev værdiløse, da banken krakkede, og i oktober 1994 lagde en del af obligationsejerne sag an mod konkursboet og krævede deres penge tilbage. Ni sager blev udtaget til forlods prøvelse, og 23. marts 2001 gav skifteretten i Hobro obligationsejerne medhold, så de dækkes ind via en garanti på 150 mio. kr., som er stillet af Nationalbanken og en del pengeinstitutter. Sagen blev af boets kurator indbragt for Vestre Landsret. Dommen faldt i går, og det blev en stadfæstelse af skifterettens afgørelse. Dommen ventes at få afgørende betydning for op mod 200 andre obligationsejere, som tabte deres penge, da banken gik konkurs.