Retten til postkassen tilbage

I slutningen af april træder to nye reklameordninger i kraft, og vi får bedre mulighed for at begrænse, hvad der kommer ind ad døren

Der skal klistres ved danske postkasser og brevsprækker de kommende måneder. I slutningen af april ophører den nuværende “Ingen reklamer tak”-ordning, og dermed er det farvel til det lille røde klistermærke, som præger hundredetusindevis af brevsprækker i dag. - Danske forbrugere får nu retten til deres brevsprækker tilbage, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Mette Boye. For fremtiden skal man have et blåt eller et orange klistermærke på postkassen, hvis ikke man ønsker at modtage husstandsomdelte tryksager. Det blå sikrer, at man er fri for reklamer, mens det orange både fritager en for reklamer, gratis aviser og telefonbøger. Hvor det hidtil har været op til afsenderen at bestemme, om de ville efterkomme forbrugernes ønske om at slippe for de glittede sider, så skal de nye mærker nu respekteres. Det er Forbrugerombudsmanden, som har forhandlet de nye retningslinjer på plads med blandt andre Forbrugerrådet, Post Danmark, Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder og en række erhvervsorganisationer, men det er Forbrugerrådet, som i høj grad har været med til at sætte fokus på problemerne i den gamle ordning, og derfor er Mette Boye også godt tilfreds med, at den nu bliver lavet om. - Det her er det bedste bud, vi sammen har kunnet komme op med. - Desuden er der revision af ordningen efter et år, og så må vi se, om den fungerer, siger hun og peger på, at man som noget nyt kan slippe for telefonbøger, hvis man vælger den mest omfattende af ordningerne. Også hos Post Danmark, som skal administrere de to nye nej tak-ordninger, har man fortrøstningsfulde med hensyn til retningslinjerne. - Det er klart branchens vurdering, at de nye ordninger løser de problemer, der var i den gamle, siger vicedirektør Søren Ravn Jensen. Information til alle Post Danmark har hidtil kun informeret de 600.000 husstande, som er tilmeldt den eksisterende ordning, om de ændringer, der vil ske. Men de kommende uger vil man også informere den store restgruppe af danskere, som modtager reklamer i dag, lover vicedirektøren. Det vil blandt andet ske i den Med Rundt-folder, som de postomdelte reklamer er pakket ind i. Samtidig bliver det fra 1. april muligt at rekvirere et blåt eller orange klistermærke på internettet. Søren Ravn Jensen erkender, at Post Danmark tjener gode penge på at dele reklamer ud, og at man derfor godt kunne frygte, at man har sat ræven til at vogte gæs - eller sagt på en anden måde, at postvæsenet ikke er alt for interesseret i at informere forbrugerne om ordningerne, fordi de så taber indtægter. Men det er ikke tilfældet, understreger han. - Jeg synes egentlig, vi har informeret godt nok. - Vi har bare først og fremmest koncentreret os om den gruppe, der allerede er med i ordningen. Vi har absolut ingen interesse i at dele reklamer ud til folk, som ikke vil have dem. Samtidig er vi enige med de andre i branchen om den her ordning, og vi står hundrede procent inde for den. Der er ingen skjult dagsorden, siger han.