EMNER

Rettidig omhu eller spin?

Af og til har den enkelte borger held med helt personligt at få det politiske system til at ændre signaler.

Bjarne Laustsen

Bjarne Laustsen

Disse par sager fra det virkelige liv på Christiansborg har inspireret mig til at skrive dette synspunkt. Men lidt underholdning kan der også blive plads til. For to uger siden kørte årets Christiansborgrevy over scenen i Fællessalen fem herlige aftener i træk. Hver aften så 140 tilskuere revyen, men det skyldtes dog næppe min deltagelse, at alle billetter blev revet væk i løbet af tre timer. Men spændende var det, selvom det betød nogle lange arbejdsdage fra tidlig morgen til midnat plus et par weekender forud til at øve. Indimellem skulle også det politiske arbejde passes. Der skulle ikke spindoktorer til at trække folk til forestillingen. Lige i revyugen faldt der afgørelser i to sager, jeg har arbejdet med, og som begge har været igennem en spindoktors behandling. Den ene handler om en automatisk sengevender kaldet Vendlet. Man regner med, at et par tusinde danskere er afhængige af en sådan seng, som forbedrer livskvaliteten og komforten for endog meget plejekrævende patienter. Plejepersonalets arbejdsmiljø bliver også mærkbart bedre. Men i enkelte tilfælde har brugen af Vendlet vist sig at have været farlig. Derfor har Lægemiddelstyrelsen ønsket et forbud mod brugen, indtil producenten havde sat en ny timer på sengene, således at sengene automatisk slukkede. Jeg foreslog straks, at hensynet til brugerne og plejepersonalet skulle tilgodeses. Det kunne helt enkelt gøres ved at trække stikket ud, når Vendlet ikke var i brug. Det skulle man jo tro, Lægemiddelstyrelsen selv kunne forestille sig. Ellers skulle brugerne igen vendes manuelt, hvad der er hårdt og kan give rygskader. Jeg har brugt rigtig meget tid på denne sag, så da jeg stillede spørgsmål til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen om, hvornår Vendlet’en kunne tages i brug igen, svarede han, at der ville gå nogle få uger, før forbuddet kunne ophæves. Men allerede næste dag kunne styrelsen meddele producenten af Vendlet, at forbuddet var ophævet. Det kan man da kalde rettidig omhu. Tænk, hvis jeg nu ikke havde fået stillet spørgsmålet. I samme uge forventede jeg også svar fra fødevareministeren om fiskestoppet i Mariager Fjord. Det havde jeg stillet på vegne af Villy Brorstrup fra Valsgård. Efter hans iagttagelser var der nemlig ikke længere grund til at opretholde det generelle fiskestop i fjorden, som efter hans mening havde fået det bedre – og fiskene ligeså. Fredag over middag kom svaret. Men ti minutter forinden havde alle abonnenter på ministeriets brev fået at vide, at fødevareministeren ville ophæve stoppet. Ministerens glæde var stor: ”Jeg er glad for, at situationen omkring iltsvind i Mariager Fjord nu har forbedret sig, så der igen kan fiskes normalt i fjorden”, udtalte fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Ikke et ord om, at det var en borgerhenvendelse, der havde tilskyndet ham til at droppe fiskestoppet. En snedig spindoktor fik lige dén sammenhæng fjernet med slettelak. Tænk sig, hvis ikke Villy Brorstrup havde rejst spørgsmålet over for mig. Så havde fiskestoppet måske eksisteret endnu. I hvert fald kan man roligt påstå, at det virker som et pudsigt sammentræf, at både et forbud mod en elektrisk seng og et fiskestop lige pludselig kan ændres. Man mærker et par spindoktorers kyndige vejledning af ministeren. Men alt i alt var det en god uge på kontoret – og det er ganske vist. [ Bjarne Laustsen er MF for S