Rettigheder til de ældre kan løse den kommunale ældreplejes problemer

HJÆLP: Det kan ikke være rigtigt at det er ældreplejens vagtplaner der bestemmer hvornår man som ældre i Aalborg Kommuneskal have sin morgenmad eller stå op for den sags skyld. Problemerne i ældreplejen skyldes hverken minut-tyranni, cirkulære-styring eller privatisering. Minuttyranniet er kun et symptom på at ældre i dag rent faktisk ikke har ret til at bestemme over eget liv. Enhedslisten har udviklet et forslag om ældres 10 rettigheder. Det er rettigheder som enhver anden borger vil opleve som rene selvfølgeligheder men som er helt fraværende i forhold til de ældre der har behov for lidt eller meget hjælp i dagligdagen. De 10 rettigheder er inspireret af et debatoplæg fra Forbundet af Offentligt Ansatte og Dansk Sygeplejeråd. De giver de ældre ret til: 1. At spise den mad, de kan lide. 2. At føle sig velklædte og soignerede. 3. At bestemme egne tider og rutiner. 4. At komme ud, når de har lyst. 5. At træffe andre mennesker 6. At købe tøj og ting efter egen smag. 7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik. 8. At udvikles livet igennem. 9. At holde deres minder levende. 10. At vælge, hvordan de vil bo. Det er hverken Enhedslisten, Socialministeriet eller Aalborg Kommunes Ældre- Handicapforvaltning, der skal afgøre, hvordan de ældre får et anstændigt og værdigt liv. Det skal de selv gøre sammen med de ansatte i ældreplejen. Derfor er ideen i samme ombæring også at skabe bedre forhold for de ansatte. Der står meget flot i Aalborg Kommunes Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje at borgerens livsmønster og værdier er udgangspunkt for den hjælp, man skal tildeles. Men uden rettigheder til den ældre er det kun flotte ord uden mening, som slet ikke efterleves når plejen skal planlægges i kommunen. Skal den kommunale ældrepleje kunne konkurrere med den private også på langt sigt er det nødvendigt at man vender politikken på hovedet og begynder at tage udgangspunkt i de ældres behov i stedet for at vagtplaner og centralt bestemte standardiseringer. Vi har sendt 10 rettighedspapiret til Rådmand Anni Kjeldgaard. Papiret er sendt sammen med en række eksempler på hvordan de ti rettigheder kan forstås. Vi forventer, at Anne Kjeldgaard vil inddrage disse rettigheder i den fremtidige organisering af ældreplejen i Aalborg Kommune.