Socialforsorg

Revacenteret ser muligheder i mad

Det sker efter flere års hård konkurrence fra udlandet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Revacenter Thisted vil forsøge at kompensere for en vigende omsætning i metalafdelingen med en større indsats indenfor køkken- og kantine, som i sagens natur ikke kan produceres andre steder end her. Foto: Peter Mørk

RevaCenter Thisted har de senere år været udsat for hård konkurrence fra lande med lave lønninger. Det har betydet, at revalideringscentret har mistet en omsætning på 25 procent, fordi flere af centrets kunder nu får fremstillet masseprodukter i Kina og Østeuropa. Produkter som RevaCenter Thisted tidligere fremstillede for kunderne. Relevante tilbud Blandt RevaCenter Thisteds mange aktiviteter er der køkken- og kantinefunktioner. Værkstedsleder Wagner Fonseca siger i den forbindelse, at køkken- og kantinefunktionerne har nogle vækstmuligheder, som revacentret vil se nærmere på. ¿ Det er imidlertid væsentligt, at centrets opgaver har førsteprioritet, og det er afklaring af brugernes kompetencer og arbejdsevner, og derfor skal vores tilbud være relevante for brugerne i forhold til deres senere beskæftigelse, siger Wagner Fonseca og tilføjer, at behovet ikke udelukkende er at tjene flest penge. Derfor skal indsatsen afstemmes med centrets hovedsigte. RevaCenter Thisted har indenfor de seneste fem år udvidet køkkenet og senest for et år siden, så det i dag fremstår som et fuldt professionelt køkken, der ledes af Bitten Pedersen. Endvidere er der ansat to på fuldtid, to i fleksjob og tre på afklaring. Alle har erfaringer med køkkenarbejde. ¿ Vi har flere brugere, som har lyst til at prøve deres evner i køkkenet, fortæller Wagner Fonseca, og køkkenets omsætning har været stigende de senere år blandt andet på grund af udvidelserne. Kunder RevaCenter Thisteds køkken fremstiller mad til både centret og Jobhus Thisted, og som i alt tæller omkring 100 brugere. Wagner Fonseca fortæller, at revacentret desuden leverer mad til to skoler, og det er skolerne i Hillerslev og Nors. ¿ Vi har aftalt med skolerne, at maden skal være sund, god og varieret, siger han og nævner, at RevaCenter Thisted tillige har en aftale med virksomheden Kellpo. Den aftale går ud på, at revacentret sender en bruger til virksomheden, som på deltidsbasis arbejder i virksomhedens kantine. ¿ Ingredienserne har brugeren med herfra, og tilbereder maden i virksomhedens kantine, og det er en god ordning og en god træning, fordi brugeren får en klar fornemmelse af, hvordan det er at arbejde i en kantine, fortæller han, og netop den niche ser han et stort potentiale i. Hård konkurrence Køkken- og kantinefunktionerne giver en hurtig afregning, om kunderne er tilfredse eller ej. Heldigvis kan Wagner Fonseca fortælle, at kunderne melder positivt tilbage. Vækstmulighederne indenfor køkken- og kantine ligger lige for. Den aktivitet skal i sagens natur tilberedes her. RevaCenter Thisted producerer mad på samme økonomiske vilkår som andre i branchen, og Wagner Fonseca siger, at konkurrencen er hård. ¿ Vi har i øjeblikket en kapacitet, hvor vi har svært ved at tage flere ordre ind om levering af mad, og skal vi udvide, kræver det et større køkken og flere brugere, som har lyst til at arbejde i et køkken som et led i deres arbejdsmæssige afklaring, siger Wagner Fonseca.