Revisor-kritik: For mange fejl

Socialforvaltningen ser med stor alvor på kritikken

HOBRO:Hobro Kommune fik anmærkninger i karakterbogen efter et besøg af revisorer i fjor. De var udsendt af Kommunernes Revision og fik brug for de røde kuglepenne. Revisorerne mener nemlig, at der begås for mange fejl inden for det sociale område. Konklusionen er, at Hobro Kommunes administration og sagsbehandling på det sociale område "ikke foretages i fuld overensstemmelse med lovgivningens krav". Fejlniveauet var for højt inden for kontanthjælp, aktivering, revalidering og på integrationsområdet, hedder det i en rapport efter revisorernes visit i Hobro i november og december 2004. - Vi har konstateret, at der er foretaget ledelsestilsyn i et vist omfang. Tilsynet har dog ikke været formaliseret og har ikke i alle tilfælde været dokumenteret. Endvidere har tilsynet ikke omfattet den økonomiske del, f.eks. kontering og udbetaling, skriver revisorerne. Politikerne i socialudvalget, som Hans Poulsen (S) er formand for, får forelagt revisor-kritikken på deres møde i dag. Det står i dagsordenen til mødet, at socialforvaltningen ser "med stor alvor" på revisionsbemærkningerne, og at der allerede i et vist omfang er taget hånd om sagen. Der er udarbejdet en ny procedure for ledelsestilsyn i beskæftigelsesafdelingen. Proceduren for ledelsestilsyn mellem socialchefen og de øvrige afdelingsledere skal drøftes. Fejl med refusionsmæssig betydning er blevet rettet. Der er taget skridt til at stramme op på procedurer. Blandt andet ved at beskrive arbejdsgangene i sager om kontanthjælp og sygedagpenge. Byrådet i Hobro har tidligere rejst kritik af, at budgetoverskridelser på det sociale område kom alt for sent til politikernes kendskab. I december måtte byrådet nødtvunget give det økonomisk trængte socialudvalg en tillægsbevilling på otte millioner kroner. Men problemerne er ikke ovre, for nu viser det sig, at der er udsigt til en overskridelse på yderligere seks millioner kroner i år. En ubehagelig prognose, som politikerne i socialudvalget på deres møde i dag skal tage stilling til, hvordan de vil tackle. Bebudede besparelser på den sociale service i Hobro Kommune er tidligere blevet udsat, fordi den nye socialchef skal være med til at udmønte dem. Mads Gammelmark begyndte i sit nye job 15. februar. Opgaven er ikke blevet lettere af, at man har udsat den. I stedet for at skulle skære godt to millioner kroner ned, som bebudet, skal socialchefen og politikerne finde besparelser for næsten ni mio. kroner.