Revisor-ros til Sæby for at have vendt økonomi-skuden

Kommunens økonomi har siden 1999 været præget af en stabil og positiv udvikling

Lokalpolitik 8. september 2002 08:00

SÆBY: Der er revisor-ros til Sæby Kommune. Og det ikke alene for at have orden i regnskaberne, men også for at have fået vendt skuden, så kommunen nu efter Kommunernes Revisions opfattelse har en stærk økonomi. Borgmester Folmer Hansen (V), er ikke uventet meget tilfreds med revisionsberetningen om 2001-regnskabet. - Beretningen indeholder utrolig flotte bemærkninger, som der bestemt er grund til at glæde sig over, siger Folmer Hansen. Den viser, at der udføres et godt arbejde af vores administration. Overskuelig - Efter vores opfattelse bør en gennemsnitlig likviditet i kommunen være på ca. 1000-1500 kr.pr. indbygger. Kommunens gennemsnitlige likviditet har i regnskabsåret været på ca. 3000 kr. pr. indbygger, hedder det i konklusonen af revisionens vurdering af Sæby Kommunes økonomi. Den indgår i den omfattende revisionsberetning om Sæby Kommunes 2001-regnskab. Og revisionens ros gælder i øvrigt ikke alene de mange regnskabstal. - Sæby Kommunens årsberetning har nået en form, som er meget fyldestgørende, men samtidig både læsevenlig og overskuelig, hedder det således. Stabil udvikling Revisionsberetningen, der er på 20 sider, indeholder bl.a. en overordnet vurdering af kommunens økonomiske resultat i perioden fra 1998 til 2001 samt i den forløbne del af 2002. Det hedder her bl.a.: - Kommunens økonomi har i perioden fra 1999 været præget af en stabil og positiv udvikling målt på resultat af ordinær drift, skattefinansieret resultat, resultat i alt og likvide aktiver. Der fortsættes: -I 2001 var der ifølge det oprindelige budget forudsat et overskud på 10,4 mio. kr. på ordinær virksomhed, som efter tillægsbevillinger ændredes til 11,8 mio. kr. Men resultatet blev 15,9 mio. Samtidig fastslår revisionsberetningen: - Udviklingen viser, at der fra 1998 har været en stigning i de likvide aktiver fra et minus på 4,6 mio. kr. til 20,8 mio,. kr. i 2001. Samtidig er den langfristede gæld faldet med 19,1 mio. kr. Positivt råderum I revisionens vurdering af kommunes økonomi indgår også en vurdering af det økonomiske råderum, opgjort som forskellen mellem skatteindtægter, generelle tilskud og driftsudgifter. I den forbindelse konstaterer revisionen: - Sæby Kommune har siden 1999 haft positivt spillerum, hvilket har været godt for genopbygning af likviditeten. Budget 2002 og det foreløbige forbrug indikerer, at der også er et positivt råderum i regnskabsåret 2002. Revisionen bemærker, at det økonomiske råderum som hovedregel også bør kunne dække anlægsudgifter og afdrag på lån, hvis der ikke skal tæres på likviditeten eller optages lån. I den forbindelse konstaterer revisionen: - Der har i 1999 og 2001 været positivt råderum til at dække nettoudgifter til anlæg og afdrag. At råderummet ikke kunne dække udgifterne i 2000 skyldes store anlægsudgifter, som blev lånefinansieret indenfor lånerammen. Må ikke give los Selvom Kommunernes Revision vurderer, at Sæby Kommunes økonomi er stærk for øjeblikket, lyder der inddirekte en advarsel mod at give los for nye udgifter. - Det er vigtigt, at kommunens stramme økonomistyring fortsætter de kommende år, idet presset på kommunerens økonomi synes at øges, hedder det således. - Økonomien sikres blandt andet ved til stadighed at sikre et tilstrækkeligt overskud på ordinær drift for styrkelse af de likvide aktiver, finansiering af anlægsudgiter og til afdrag på lån.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...