Revisorer har tilsyn med over 40 plejehjem

Ældrerådmand forsikrer, at loven om tilsyn nu bliver overholdt

AALBORG:Aalborg Kommune kom sidste år bagud med gennemførelsen af tilsyn med plejehjem. Det skyldtes især usikkerhed om, hvordan tilsynene kunne gennemføres mest forsvarligt. Resultatet blev, at opgaven blev overladt til et revisionsselskab. Det fungerer nu så godt, at flere andre kommuner efterligner Aalborgs løsning, og ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) forsikrer, at Aalborg Kommune nu er i stand til at opfylde lovens krav vedrørende tilsyn med plejehjem. Loven kræver, at der i løbet af et år bliver gennemført både et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejehjem. Offentlig omtale af kritisable forhold på plejehjem i hovedstadsområdet har rejst diskussion om de lovpligtige tilsyn, og det har fået Per Clausen fra Enhedslisten til at stille spørgsmål til Aalborg Byråd vedrørende tilsynene. Det har været omtalt, at ikke alle de lovpligtige tilsyn blev gennemført i 2002. Enhedslisten har sine spørgsmål på dagsordenen for byrådet spørgetid på mandag. Konkret ønsker Per Clausen at vide, om Anni Kjeldgaard kan garantere, at loven bliver holdt i 2003. - Nu har vi en kontrakt med revisionsfirmaet, og derfor mener jeg at kunne sige, at tilsynene bliver gemmeført, siger Anni Kjeldgaard. Kommunen har lidt over 40 plejehjem, og ifølge ældre- og handicaprådmanden er det kun småting, der er blevet påtalt. -F.eks. har der på et plejehjem været uoverstemmelse mellem det medicin, der var i skabet, og hvad der var opført på personalets liste. Vi har været utålmodige efter at få ordningen med tilsyn til at fungere, og for os har det været helt afgørende, at man kunne betegne den instans, der stod for kontrollen, for uvildig. Det måtte ikke blive sådan, at kommunen blev beskyldt for at kontrollere sig selv, siger Anni Kjeldgaard. Spørgsmålet om at sikre uvildigheden betød, at starten på tilsynsordningen kom sent igang, og da det endelig skete var det ikke muligt at nå alle de planlagte tilsyn i 2002. Men her i første halvdel af 2003 er alle de uanmeldte besøg gennemført. Ældre- og handicapudvalget i Aalborg lagde fra starten vægt på, at kommunen ikke skulle have noget med kontrolbesøgene at gøre. Der blev rettet henvendelse til Kommuneforeningen i Nordjylland, der lod spørgsmålene gå videre til Kommunernes Landsforening, og i sagen blev der også rettet henvendelse til Socialministeriet. Forsøgene på at få en afklaring tog tid, og først efter sommerferien sidste år kunne Aalborg Kommune komme igang med de lovbefalde kontrolbesøg. Det skete da rådmanden skar igennem diskussionerne og foreslog, at kommunen ansatte Revisionsaktieselskabet af 1.12.1962 til tilsynene. Revisionsfirmaet ansatte i forbindelse med overtagelsen af opgaven både en sygeplejerske og bistandsplejeassistent.