Revisorfirma hjælper kommunen

Hjørring Kommune forsøger at spare på udgifterne til arbejdsløse med hjælp fra revisorfirma

HJØRRING:Hjørring Kommune vil gerne have styr på udgifterne til sygedagpenge. Sidste år betalte hver eneste af Hjørring Kommunes borgere med arbejde 2050 kr. til dækning af udgifterne til netop sygedagpenge. Udgifterne stiger tilsyneladende konstant. Sidste år tog Hjørrings politikere for alvor fat i problemet. Man hyrede revisorfirmaet Ernst & Young til at gennemgå forsørgelsesområdet, hvorefter der blev udarbejdet "nye faglige og kompetencemæssige retningslinier". Det betyder blandt andet, at kun chefer og mellemledere i socialforvaltningen må tage stilling til udgifter på over 5.000 kroner. Sagsbehandlerne kan derfor ikke længere selv bevilge for eksempel revalidering, uddannelse og fleksjob. Det skal afgøres af teamlederen eller i et bevillingsteam, der består af ledere. På den måde håbede man at få mere hånd i hanke med udgifterne. Alligevel steg bunken af sager med mennesker på sygedagpenge. Blandt andet steg antallet af syge, som havde gået i 52 uger uden at være kommet til tilbage på arbejdsmarkedet. - Det har givet en ekstraregning til kommunen, så derfor blev vi nødt til at gøre en ekstra indsats, siger arbejdsmarkedschef Torben Birkeholm, Hjørring Kommune. Han forklarer, at netop når de syge har været på sygedagpenge i mere end 52 uger bortfalder refusionen fra staten. Derfor prioriterede socialforvaltningen i februar og marts, at der skulle sættes ekstra ressourcer ind på folk, der har været syge i mere end 40 uger. Til syneladende hjalp indsatsen, for fra at have knap 100, der havde været ledige i mere end 52 uger, faldt tallet til 80. - Til gengæld må vi jo indrømme, at der er en lang række andre sager, hvor der er kommet ventetid, siger Torben Birkeholm. Nu prioriterer man i stedet folk, der har gået sygemeldte i 26-40 uger. I fagforeningerne har man tydeligt kunnet mærke stramningerne. - For vores medlemmer har det været et stort problem med sagsbehandlingen, siger formanden for FOA Hjørring, Ina Jensen.