Revolution i gang

SUNDHEDSVÆSEN:Det er vist kun i vittighedstegninger, at man i dag kan opleve en overlæge med et halehæng af sygeplejersker, som spørger oversygeplejersken, hvordan patienten har det – hen over sygesengen, hvor den umælende patient befinder sig. Men vi skal ikke mange årtier tilbage, før sådan en situation – måske lidt karikeret her – var hverdag på mange danske sygehuse. Jeg kom til at tænke på det, da jeg forleden var på sygebesøg – og jeg glædede mig over den revolution, der er sket i sundhedsvæsenet. De hvide kitlers tyranni på sygehusene er tydeligvis fortid. Overlæger, læger, sygeplejersker og det øvrige plejepersonale lægger op til samarbejde med patienterne, så de i fællesskab kan løse opgaverne. Tonen er afslappet og nærmest jovial – og selvfølgelig kan man både være dus og på fornavn og respektere hinanden; blandt andet lægerne for deres faglige kunnen. Hvor man tidligere kunne få indtryk af, at fagfolkene på sygehusene udelukkende interesserede sig for deres speciale blandt sygdommene, mens resten af patienten bare var til besvær, betragtes patienterne i dag som ”hele” mennesker. Det indebærer naturligvis, at der tages overordnet bestik af både de fysiske og psykiske konsekvenser af sygdomsbehandlingen og søger at hjælpe og lindre, hvor det er muligt. Den patient, som jeg besøgte, fortalte, at det gav et særdeles positivt indtryk af, at alle på sygehuset arbejdede sammen om fælles mål – der var ingen tvivl om, hvem der havde det endelige ansvar, men også yngste elev (som ofte har en tæt kontakt til patienten) havde mulighed for at ytre sig og komme med ”gode idéer”. Som sygeplejerske af ældre dato er jeg overbevist om, at man på denne måde gør det endnu mere interessant af arbejde i sundhedssektoren, fordi alle ressourcer og erfaringer udnyttes, og alle får mulighed for at engagere sig. Som politiker får jeg samtidig bevis på, at man i den samme sundhedssektor er i fuld gang med en revolution – og det er positivt; til gavn for borgerne og samfundet. Og for den sundhedssektor, der både skal fastholde de nuværende medarbejdere og være i stand til at rekruttere nye.