Revypause rammer hårdt

Byens forsamlingshus må finde alternativ sommerunderholdning

HJØRRING:Hvis Hjørring Revyen atter holder pause betyder det en alvorlig økonomisk bet for forpagter Inger Pedersen på Vendelbohus. På nuværende tidspunkt kan hun kun se ét lyspunkt. - Vi har da fået det at vide i god tid, så man kan forsøge at arrangere noget andet, selvom det ikke er så nemt. Gode skuespillere er jo ofte revet væk, hvis man kommer sent i gang, siger Inger Pedersen. - Det bedste er Cirkusrevymodellen, hvor man længe i forvejen ved, hvem der er på revyholdet og derfor kan bestille billetter tidligt. Den samme model brugte Per Pallesen og derfor ærgrer det Inger Pedersen, at Per Pallesen ikke skal stå i spidsen for revyen næste år. - Det var et rigtigt godt hold, Per kom med til 2007, siger Inger Pedersen. Den mageårige forpagter betaler en fast forpagtningsafgift til kommunen, så de manglende lejeindtægter fra revyens brug af salen, og den manglende indtægt fra revygæsterne i restauranten, betyder en del for Vendelbohus’ indtjening. Inger Pedersen vil af forretningsmæssige årsager ikke afsløre, hvor meget det betyder. - Men det betyder da noget. Det afhænger selvfølgelig af, om revyen er udsolgt, eller om det er en revy, som ikke går så godt. Per (Pallesen) har jo vist, at han kan sælge billetter, siger Inger Pedersen med tanke på den udsolgte 2005-revy. Vendelbohus budgetterer ikke automatisk med en indtægt fra revy. Det har de seneste års zigzagkurs fra skiftende Hjørring Revyer gjort umuligt. Ved indgåelsen af forpagtningsaftalen i sin tid garanterede Hjørring Kommune oprindeligt, at der blev spillet revy i tre år, men den garanti er forlængst udløbet. Kommunen betaler ofte salleje for Hjørring Revyen. De penge ser revyen ikke, men ifølge forpagtningsaftalen, sender Inger Pedersen kommunen en regning for sallejen efter sæsonen. Den skal kommunen betale, oplyser Mogens Larsen fra Hjørring Kommune. I den forgangne sommer underholdt garvede amatørskuespillere med stor succes i forestillingen Sommersjov. Et godt initiativ, synes Inger Pedersen, men der skal flere tilbud til at fylde en hel sommer. Hun skal nu i tænkeboks for at finde en løsning, så sommerlatteren atter kan lyde på Vendelbohus.