Revyselskabet lukker og slukker

Koncept for ny Hjørring Revy kan ikke realiseres

HJØRRING:Nu er der lukket og slukket i revyselskabet bag Hjørring Revy 2003. Selskabet nedlagde sig selv på et møde hos advokat Troels Bidstrup Hansen. Nu fratrådte bestyrelsesmedlem Mogens Jakobsen, ærgrer sig over, at man ikke nåede at virkeliggøre et helt nyt koncept for Hjørring Revyen. Ganske vist viser regnskaberne, at man havde forventet et underskud i 2003, men det var med henblik på at komme stærkt tilbage i år. Men sådan skulle det ikke gå. - Hvis vi havde haft chancen igen, så skulle der helt andre ting på banen, siger Mogens Jakobsen. Hans råd til eventuelle andre, der ønsker at sætte en Hjørring Revy op er formuleret i tre hovedtanker. For det første mener, han, at man har behov for en ”plakatbasker”- altså et kendt navn, som publikum bare må ind og se uanset hvad. Han peger på de kendte navnes effekt ved at henvise til Jean Michel Jarres koncert i Vrå enge. - Det var ikke et glamourøst koncertsted, men folk skulle bare derud, uanset, at det blev til mudderbad. Det rigtige navn kan trække folk til, siger Mogens Jakobsen. Desuden slår han fast, at en revy på Vendelbohus er nødt til at få del i indtægterne fra ølsalget, hvis den skal kunne løbe rundt. - Det er en normal praksis. Vi ser den blandt andet ved De Grønne Koncerter og når idrætsforeninger holder fester. Det er nødvendigt også ved revy. Revyen kommer jo med en stor gruppe gæster, siger Mogens Jakobsen. Vendelbohus’ forpagter Inger Pedersen har ingen kommentarer til Mogens Jakobsens forslag. Tredje pind i Mogens Jakobsens koncept er, at man skal være ude i god tid. - De kendte navne er tit booket op lang tid i forvejen, så de skal kontaktes så hurtigt som muligt. Og straks man har holdet, skal man hyre skuespillere til det efterfølgende års revy. Det kan måske være lidt hårdt for de skuespillere, der er hyret til samme år, hvis de ikke bliver hyret til året efter, men det er afgørende, at man er på forkant, siger Mogens Jakobsen. Han henviser til, at virksomhederne planlægger sommerarrangementer for medarbejdere i januar måned. Da skal revyen være klar med et godt tilbud. Ellers er det for sent. Mogens Jakobsen og mange af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ærgrer sig over, at det ikke var muligt at prøve modellen af. Under gennemgangen i detaljer af revyselskabets regnskaber stod det nemlig klart, at det store underskud udelukkende skyldtes manglende indtægter. De lagte budgetter holdt stort set. Selskabets formand, Gunnar Schmøkel, beklagede i sin beretning, at det ikke var lykkedes at overtale kommunen til at nedsætte forpagtningsafgiften på den kommunalt ejede Vendelbohus. En nedsættelse ville, efter Gunnar Schmøkels mening, have gjort det muligt at dele øl- og vandsalget mellem forpagter og revy. Borgmester Bent Brown var med til generalforsamlingen. Han afviste, at kommunen kan give tilskud til en sådan ordning. - Det vil være et tilskud til en privat virksomhed. Hvis vi giver til én, står der hurtigt andre i kø. Det kan vi ikke, sagde han.