EMNER

Rex ønsker Norge med i EU

SKAGEN:Til højlydt akkompagnement af livlige mågers skrigen holdt borgmester Hans Rex(V) flaskeposttalen, da det gode EU skib "Halmø" i går eftermiddag lagde til i Skagen. Det Skagen som borgmesteren betegnede som kontinentets top og Skandinaviens centrum. - Skagen er kendt viden om. Hvis du i den nordlige del af Europa spørger om navnet på to byer i Danmark, er svarene meget ofte København og Skagen, sagde borgmesteren i den ene af de to kendte byer. - Det skyldes naturligvis vor placering på landkortet. Vi er et internationalt samfund. Vore virksomheder driver en meget omfattende handel med udlandet og vi har rigtig mange gæster fra andre lande, der ønsker at opleve det unikke miljø og de flotte omgivelser, vi kan præsentere. Skagens deltagelse i det internationale samfund er derfor også gunstig påvirket af, at der er så gode internationale relationer som muligt. Derfor glæder Hans Rex sig til EU's udvidelse. - Jeg håber, at de fire danske forbehold snart bliver afskaffet. Det er paradoksalt, at de nye medlemmer får status som "1. klasses medlemmer", mens vi står udenfor på vigtige områder, som vi derfor heller ikke har nogen som helst indflydelse på. Der skal samarbejdes mere i Europa om fred og sikkerhed. Og ikke mindst går Hans Rex ind for et ja til euro'ens indførelse ved en kommende folkeafstemning. - Rigtig mange har mærket, hvor praktisk euro'en er på rejse. Er det ikke muligt at få flertal til ophævelse af alle vore forbehold, bør indførelse af euro'en i Danmark have første prioritet, mente Hans Rex. - Af mange årsager ønsker jeg, at Norge i de kommende år indgår i et ægte europæisk fællesskab. Samarbejde og konkurrence på lige vilkår vil også her kunne udvikle vor del af verden. Talen blev sendt med flaskepost, og kun tiden vil vise, om borgmesterens Europa-visioner går i opfyldelse. Cirke 15 personer gik derefter ombord i "Halmø", hvor Bjarne Laustsen (S) og Tommy Eggers (DF) deltog i debatten. De er henholdsvis for og imod EU. I løbet af et-to år skal der være folkeafstemning om en traktat for det nye EU med 25 medlemslande.