Rice: En fælles dagsorden om Irak

Den amerikanske udenrigsminister er yderst tilfreds efter møder i EU og NATO

BRUXELLES:Når man er enige om ikke at være uvenner, går det som regel bedre. Nogenlunde efter den devise undlod udenrigsministre og EU-diplomater tilsyneladende at bringe pinagtige transatlantiske emner så som Irans atomprogram og EU's våbenembargo mod Kina op, da den nye amerikanske udenrigsminister, Condoleezza Rice, onsdag besøgte EU's og NATO's respektive hovedkvarterer i Bruxelles. Resultatet blev storartet ifølge deltagerne selv. På pressemøder blev der talt om USA's og Europas fælles demokratiske værdigrundlag, hvilket ikke mindst gælder Irak efter valget. - Det er den bedste Irak-diskussionen, vi har haft i alliancen, siden Saddam Hussein-regimet faldt og faktisk et godt stykke tid forinden. For det var tydeligvis en forenet alliance, sagde Rice efter NATO-mødet. - Før havde vi ikke en fælles dagsorden angående Irak. Nu har vi en fælles dagsorden, sagde hun. Generelt sagde hun om sin ugelange rundrejse i Europa, at "jeg tror, vi har gjort betydelige fremskridt", der lægger en god basis for præsident George W. Bush's Europabesøg 22. februar. - Selv når vi er uenige, bør vi kunne diskutere disse uenigheder på en åben og ærlig måde, sagde hun. I EU-kommissionen havde pressefolk på forhånd søgt at begrænse muligheden for pinagtige spørgsmål, herunder USA's holdning til udledningen af drivhusgasser. Det samlede pressekorps fik stillet i alt fire spørgsmål, to til amerikanske og to til europæiske medier, i udsigt. Måske var denne praksis unødvendig. Igennem hele Europabesøget har Rice anslået en forsonlig tone, som er blevet vel modtaget af de lokale europæere. Uden at foretage et egentlig tilbagetog udviskede Rice eksempelvis den senere tids hårde kritik fra anonyme amerikanske diplomater på grund af EU's sandsynlige og snarlige ophævelse af de nuværende våbeneksportrestriktioner mod Kina. - Jeg må understrege, hvor meget europæerne har forsøgt at tage vore bekymringer ad notam, og hvor gode vore drøftelser har været på det punkt. Vi har frugtbare drøftelser med vore europæiske kolleger, og jeg håber, at de slutter på en frugtbar måde for begge sider, men jeg håber, at alle forstår, at USA har nogle meget specifikke bekymringer i spørgsmålet om ophævelsen af den embargo, sagde Rice. EU indførte sanktionerne i 1989 efter de kinesiske myndigheders drab på ubevæbnede demonstranter på Den Himmelske Freds Plads, hvor demonstranterne havde slået lejr med krav om demokrati. Der er fortsat omkring 2000 mennesker fængslet på grund af deres krav dengang, og EU har derfor ifølge Rice ingen nævneværdig grund til at ophæve våbenembargoen. Dertil frygter USA, at en ophævelse fører til eksport af sofistikerede europæiske våben til Kina, som kan forrykke magtbalancen med Taiwan og dermed øge risikoen for en krig. Heller ikke i spørgsmålet om Irans suspekte atomprogram, hvor USA generelt har lagt en hårdere linje end EU, gav optræk til ballade. - Vi (EU og USA) har det samme mål omkring Iran. Vi er helt enige om, at finansiering og støtte til terror, særlig på et tidspunkt, da der er tilnærmelse mellem israelere og palæstinensere, ikke er acceptabelt fra nogen stats side, hvad enten der er Iran eller Syrien, sagde Rice. Efter Rices Europarundrejse vil der imidlertid fortsat være uvished om, hvem der tegner amerikansk udenrigspolitik. Et centralt spørgsmål er, om Rice trods sin tætte forbindelse til Bush bliver en ny Colin Powell i den forstand, at eksudenrigsministerens mere forsonlige budskaber ofte blev underkendt af Bush og forsvarsminister Donald Rumsfeld hjemme i Washington. Antydningen af et svar kommer måske torsdag, når sidstnævnte deltager i et NATO-forsvarsministermøde i Nice. Onsdag var der forlydender om, at Rumsfeld ville være betydelig mere hård i filten, end Rice var det i Bruxelles. Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller (K), var yderst tilfreds efter NATO-mødet og refererede Rice for, at NATO er USA's "centrale alliance": - Vi havde et godt møde. Vi var glade for, at mødet blev indkaldt. Det viser den amerikanske administrations vilje til en ny start efter de splittelser, der har været omkring Irak-krigens udbrud. Condoleezza Rice viste jo klart, at hun ønsker et NATO, og forholdet USA-NATO er det centrale også i amerikanernes egen sikkerhedsforståelse. Jeg ser i det her, at Condi prøver at fortsætte Colin Powells linje i forholdet til Europa, og det er vi jo selvfølgelig godt tilfredse med, sagde udenrigsministeren. Et af de mere iøjnefaldende EU-budskaber onsdag kom fra kommissionsformand José Manuel Barroso, som, direkte adspurgt, specifikt undlod at udstede nogen garanti for, at Ukraine nogensinde kan blive medlem af EU, selv hvis landet en gang i fremtiden skulle opfylde de nødvendige krav. En sådan udtalelse plejer ellers at være standard, men i flere store EU-lande er der udpræget modstand mod at tirre Rusland.