Nibe

Ridderkors

HÆDER:Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen er tildelt kommandørkaptajn Steen  Petersen, Frederikshavn. Oberst Christian Mollerup  Schmidt, Brønderslev, er tildelt kommandørkorset af Dannebrogordenen. Ridderkorset af Dannebrogordenen er tildelt oberstløjtnant af reserven Bent Georg Palmblad  Schade, Aars, og major Ingrid Kynde  Nielsen, Nibe. /ritzau/