Ridebanen er ikke privat

DEBAT.

Kommentar til artiklen om ridebanen i Smidie i NORDJYSKE d. 20.10.08: Vi er selvfølgelig glade for den opmærksomhed, omtale i avisen giver. Det er jo vigtigt at fremstå som en aktiv landsby med engagerede borgere, som gør en indsats. Men artiklen virker lidt "vingeskudt", idet der mangler faktuel oplysning om baggrunden for det store projekt, vi er i gang med. Artiklen giver udtryk for, at det er en gruppe familier, der laver en ridebane sammen. Det er også rigtigt, sådan helt fysisk set - det var en gruppe familier, der gravede huller, savede og så videre, da journalisten kom forbi. Men projektet er et tiltag sat i gang af Smidie Borgerforening som en del af den måde, landsbyudviklingen i Rebild Kommune foregår på. I oktober 2007 afholdt Smidie Borgerforening et idémøde sammen med Rebild Kommunes landsbykonsulent Pia Bonde. Ca. 20 deltog i mødet, og der kom mange gode idéer og bud på mulige udviklingstiltag for Smidie. Og én af de mest levedygtige idéer var etablering af en fælles ridebane under Smidie Borgerforening. Siden mødet har en arbejdsgruppe arbejdet med at realisere projektet. Der er lavet beskrivelser, møder, ansøgninger, og nu står vi foran den fysiske opgave at få bygget anlægget. Baggrunden for idéen er, at der er stor interesse og fællesskab omkring ridning i Smidie og omegn. Der er mange gamle huse i Smidie - og små nedlagte landbrug - som fint har plads til heste. I stedet for at etablere sine egne små firkantede ridebaner ser vi det som et godt aktiv for Smidie at lave et lidt større fælles rideanlæg, hvor børn og voksne kan mødes om en fælles aktivitet. Ridebanen vil altså kunne øge fællesskabet og sandsynligvis også gøre det lettere at sælge huse i Smidie til hesteinteresserede - altså en forbedret bosætningsmulighed og øget serviceniveau i landsbyen. En anden vinkel er, at Smidie Borgerforening har en fælles legeplads, som også fungerer som primitiv lejrplads på cykelruten gennem området. Lejrpladsen har været velfungerende i mange år og er blevet besøgt af mange cykelturister fra forskellige lande. Nu udvides muligheden for turisme også ved at bruge ridebanen til overnattende heste ved på sigt at koble ridebanen til eksisterende rideruter omkring Vildmosen og Vildmosegaard, Wiffertsholm og Rold Skov. Gående - både lokale og turister - får også mulighed for at slå sig ned på pladsen og nyde den fine udsigt over Vildmosen. Der bliver lavet bedre adgangsvej, borde og bænke, læsejl og skiltning. Og - næsten vigtigst af alt - projektet er med til at skabe engagement i udviklingen af Smidie, så landsbyen ikke går i stå, men hele tiden udvikles og drives frem af gode idéer, engagement og ansvar. Smidie Borgerforening har gennem de sidste 20 år lavet mange aktiviteter og tiltag for at udvikle landsbyen: Legeplads/lejrplads, toilet/bad, fælles garage til foreningens materiel, telt, bålhus, skulpturpark samt alle de årlige arrangementer og ture i Borgerforeningens regi. I projektet med ridebanen er der kommet flere nye aktive borgere på banen. Borgere som ikke tidligere har været med i så mange af aktiviteterne. Der er - og bliver også i den kommende tid - lagt rigtig mange frivillige kræfter i projektet. Der bliver redet mange ture i området og på marken ved ridebanen. Flere børn og voksne er begyndt at modtage rideundervisning. Til byfesten i august var der for første gang arrangeret pony-games, hvor en gruppe børn og voksne lavede sjove konkurrencer på hesteryg. Projektet bliver meget diskuteret i Smidie for tiden. Alt sammen noget der er med til at øge engagement og trivsel i den lille landsby, som i forvejen har et højt aktivitetsniveau. Udover det store engagement og arbejde der ligger i projektet har det vist sig at idéen er så god at flere fonde og puljer har givet støtte. Det vil være helt urealistisk at løfte opgaven for en lille by som Smidie uden puljer som ser velvilligt på udvikling af landsbyer. Så mange fadøl kan Borgerforeningen simpelthen ikke sælge til byfesten! Smidie Borgerforening har modtaget støtte til projektet fra: Rebild Kommunes Landsbypulje - 10000 kr. Spar Nord Fonden - 18500 kr. Lille Vildmosefonden - 7500 kr. Tuborgfonden - 12500 kr. LAG Himmerland (EU) - 25000 kr. Foruden en masse frivilligt arbejde putter Smidie Borgerforening ca. 5000 kr. i projektet. Der er lavet en lejeaftale af jorden og en driftsaftale mellem de brugere der på nuværende tidspunkt vil være med til at bruge af banen til ridning. Aftalen går i al sin enkelthed ud på at brugerne betaler for leje, drift og vedligehold.