Rideklub fik fuld opbakning til at flytte

HADSUND:Efter en yderst stilfærdig generalforsamling er det nu givet, at Sportsrideklubben Hadsund ikke længere hører til i Hadsund. På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret vedtog man at flytte aktiviteterne fra det nedslidte ridecenter i Hadsund over kommunegrænsen til Team LA og Luffe Bøgh i Graverhuse pr. 1. oktober. På en ny generalforsamling forleden fik klubbens bestyrelse så fuld opbakning til at blive i Graverhuse. Klubben havde ellers en aftale med Hadsund Kommune om at flytte tilbage, når og hvis det lykkedes at få renoveret ridecentret, men da kommunen åbnede op for flere rideklubber i centret, mente bestyrelsen, at det var klogest at "overlade scenen" til en anden rideklub. Det mente medlemmerne tilsyneladende også, for der var ingen kritiske ytringer på generalforsamlingen, og klubbens sekretær, Vibeke Juul Nielsen, fortæller videre, at man ikke har modtaget nogen udmeldinger fra klubben som reaktion på flytningen. - Men vi håber da, at man får ridning op at stå i Hadsund, og sker det, forventer vi, at nogle tegner medlemskab begge steder eller helt flytter, og det er helt fint med os, siger Vibeke Juul Nielsen, der sammen med den øvrige bestyrelse glæder sig over nu omsider at have fået "arbejdsro". Det skulle ifølge Vibeke Juul Nielsen gerne udmønte sig i, at der bliver overskud til at lave endnu flere arrangementer for medlemmerne, som dog allerede nu tilbydes en del aktiviteter. I denne weekend er der således arrangeret overnatning for 25 af de 103 medlemmer, og i den kommende weekend er der stævne. Generalforsamlingen indebar nogle udskiftninger i bestyrelsen. Formand Peter Ulrik Andersen trådte tilbage og ud af bestyrelsen, og heller ikke Yvonne Grønhøj ønskede genvalg. I stedet blev de to suppleanter, Kirsten Fisker og Dorthe Hansen "forfremmet" til fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. - Og det lykkedes at få tre medlemmer til at melde sig til udvalgsarbejde. Vi har endnu ikke fastlagt, hvordan det skal foregå, men vi skal i hvert fald have et aktivitetsudvalg, og så snakker vi om et presse- og kommunikationsudvalg samt et juniorudvalg, fortæller Vibeke Juul Nielsen, der glæder sig over, at de yngre medlemmer synes at være parat til at gøre en indsats.