Heste

Rideklub har lav prioritet

Folkeoplysningsudvalget er ikke indstillet på at forhøje lokaletilskud

BROVST:Ansøgningen fra Brovst Rideklub om 600.000 kr. til renovering og udbygning af ridehallen har været drøftet i folkeoplysningsudvalget. Af referatet fremgår det, at udvalget "ser positivt på projektet, men udvalget finder p.t. ikke, at der kan ydes et højere lokaletilskud". Brovst Rideklub havde søgt om, at de 600.000 kroner enten blev ydet som tilskud, eller at kommunen gav en kommunegaranti og samtidig forhøjede lokaletilskuddet. - Vi vil hellere prioritere midlerne, så de kommer en bredere gruppe til gavn. Ridning er en forholdsvis smal sport, og det er ikke så mange timer, rideskolens lokaler kan bruges, som mange andre anlæg bliver brugt, for eksempel i aftentimerne, siger Kim Levisen (S), medlem af folkeoplysningsudvalget. Uvalget har sammenlignet sine lokaletilskud til ridesport med de tilskud, som Fjerritslev og Aabybro yder. Tallene viser, at Brovst ligger midt imellem. Udsultet klub Jens Jørgensen, formand for Brovst Rideklub, er ikke begejstret for indstillingen i folkeoplysningsudvalget. - Det er jeg meget skuffet over. Anlægget er i brug fra tidlig morgen til sen aften. Det er kommunens billigste fritidsordning. Børn og unge kommer efter skoletid, og vi er nødt til at have voksne ansat, som kan holde øje med dem, argumenterer Jens Jørgensen. Han vurderer, at rideklubben i flere år er blevet udsultet. - Lokaletilskuddet har ikke engang kunnet dække renter og afdrag på lån i forbindelse med ridehallen, og vi har også selv skullet betale lys, vand og varme, forklarer Jens Jørgensen. Selv om meldingen fra folkeoplysningsudvalget er nedslående, er optimismen ikke forduftet. - Jeg sætter min lid til, at de besluttende instanser kan se fornuften i at yde tilskud, fastslår Jens Jørgensen.