Rideklub nær redning

Privat gårdejer vil købe gård og leje den ud til rideklubben

Distanceridtet og andre arrangementer skal genoplives i Dronninglund Rideklub. Arkivfoto: Henrik Louis

Distanceridtet og andre arrangementer skal genoplives i Dronninglund Rideklub. Arkivfoto: Henrik Louis

Dronninglund Rideklub håber på, at tredje gang er lykkens gang. I mere end to år har klubben været på jagt efter nye lokaler, og to gange er håbet brast. I halvandet år blev der arbejdet på en løsning på Kirkevej, men de planer faldt til jorden. I et halvt år er der arbejdet på en løsning på Asbækholtvej. Men lige før jul gik også de planer i vasken. Foreningen udsendte et nødråb. Det gav bonus. -Klubben fik flere henvendelser, fortalte formanden, Randi Elbo Jensen på generalforsamlingen. Vi er i et seriøst samarbejde med en gårdejer, der køber en ejendom til rideklubben. Men økonomien skal selvfølgelig hænge sammen. Der arbejdes intenst på denne løsning, omkring tilladelser, tilbud og økonomi. Randi Elbo Jensen regner med, at der kommer en afgørelse inden for en måned om, hvorvidt økonomien i rideklubben tillader at realisere projektet. Bliver det et ja, regner bestyrelsen med at kunne rykke ind i ny hal i år. Den nuværende aftale med Dronninglund Hovedgård udløber 1. maj. - Jeg har søgt Sven Høyer om forlængelse, fortæller Randi Elbo Jensen. Efter en brand har Sven Høyer planer om nybyggeri, der ikke åbner mulighed for, at huse rideklubben. Løsningen på Rosenholtvej er god, mener bestyrelsen. Gården er placeret to kilometer væk fra den nuværende placering, men der er gode busforbindelser og cykelsti fra Dronninglund til Rosenholtvej. Der er gode bygninger. Planen er, at gårdejeren skal opføre en ny ridehal og ridestald samt anlægge baner. Den nuværende staldbygning kan benyttes som rejsestald, og der er også mulighed for at benytte laden som stald i forbindelse med stævnet. Mens udbygningerne er i god stand, er stuehuset ikke i så god forfatning. Klubbens aktivitetsniveau var til debat. Randi Elbo Jensen kunne forsikre, at det skal være større end i dag. Og der stiles højere end i dag. Der er således planer om igen at arrangere distance-ridtet igen. Det blev aflyst i 2010. Der er også planer om flere stævner. Bestyrelsen blev spurgt om prisniveauet, og bestyrelsen kunne forsikre, at prisniveauet ikke bliver på højde med naboklubben Hjallerup. En nyskabelse var sommerskole, og det er planen at gentage denne aktivitet. Kasserer Hans Jørgen Jensen kunne også oplyse, at det, at to aflyste stævner sammen med et fald i medlemstal og øgede udgifter på 30.000 kr. til el er årsag til et underskud på 34.000 kr. mod et overskud på 35.000 kr. i 2009. Medlemstallet er faldet fra 125 til 89. Bestyrelsen er sikker på, at det er usikkerheden omkring klubbens fremtid. Der er årsag. - Men nu tror jeg på en løsning, slog Randi Elbo Jensen fast. 2011 bliver et spændende år, hvor der bliver brug for alle gode kræfter.