Rideklub vil bygge nyt staldanlæg

BRØNDERSLEV:Brønderslev Rideklub går atter med byggeplaner. Klubben ønsker at bygge et staldanlæg ved den gamle ridehal. Byggeriet er blevet nødvendigt, idet der i 2006 kommer lovkrav om, at der skal være bokse til de heste, der i dag står i spiltove. Og teknisk udvalg siger god for byggeplanerne. - Det vil samlet set være en fordel for området. Vi kan se, at rideklubben er i en utrolig positiv udvikling, og vi vil gerne være med til at give klubben så favorable lokalfaciliteter, som området giver mulighed fcr, siger formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen. I første omgang har projektet mødt modstand fra naboen i Nr. Kornum. Indsigeren fortæller, at gårdspladsen ved den smukke bygning ofte er fyldt med biler og hestetrailere, og han mener ikke at udenomsarealerne er til en udvidelse. "Indsigelsen går udelukkende på det hensigtsmæssige i at øge aktiviteten i en rideklub, der grundlæggende er forkert placeret i kommunen. Klubben har ikke, og kan efter vores mening, aldrig få de faciliteter, der bør høre til et så stort aktiv, som rideklubben er", skriver han. Men rideklubbens formand oplyser i den forbindelse, at et nyt staldanlæg ved ridehallen netop vil aflaste trafikken på gårdspladsen. Staldanlægget vil ifølge rideklubben betyder, at der vil være syv færre heste i gårdbygningen. Med en staldbygning ved ridehallen kan elevskolehestene stå ved undervisningsstedet, og børnene skal hermed bringes og hentes ved ridehallen. Medlemmer der kommer udefra med egen hest kan ligeledes ankomme direkte ved ridehallen. Der ankommer i gennemsnit cirka 20 trailere om ugen, og hvis stalden flyttes til ridehallen vil denne trafik ifølge klubben ophøre. Naboen har opfordret til, at der ved en eventuel udvidelse tages højde for tilkørselsforhold, parkeringsforhold og egnet plads til af- og pålæsning. Og dette ønske forsøger klubben at opfylde ved at ændre projektet lidt.