Rideklubben FORK atter på vej frem

ØKONOMI Flere gode nyheder til ryttere på generalforsamling

FARSTRUP:Efter et par år med stagnerende økonomi og medlemstal øjner Farstrup Rideklub (FORK) nu lys forude: Stigende medlemstal og en stabiliseret økonomi. Det fremgik af den beretning, formanden Susanne Placing på årsmødet fremførte for små 30 medlemmer. Formanden kunne i øvrigt berette om et år fyldt med sportslige aktiviteter og desuden et år, hvor man har måttet sige farvel til to beridere, først Helene Nygaard, dernæst Claus Thinggaard. I øvrigt i god forståelse, idet klubben simpelt hen ikke har haft økonomi til at have en berider ansat. Susanne Placing lagde ikke skjul på, at netop økonomien har været oppe og vende mange gang i den foregående sæson, og foruden de store lønudgifter forklarede hun stagnationen med manglende indtjening og forøgede udgifter til distriktsstævner. Susanne Placing beklagede, at man havde måttet tage afsked med Claus Thinggaard, som man havde været meget glad for. Til gengæld glædede hun sig over, at man har fået løst problemet med undervisningen, i hvert fald midlertidigt, idet Kirsten Kronov for at hjælpe klubben har overtaget ansvaret for undervisningen. Formanden omtalte desuden et ponystævne i februar, et heste c-stævne i april, et udendørs stævne samt en vellykket sommerlejr og et fællesarrangement med New Forrest Foreningen, som man venter at se igen i denne sæson. Også årets jagt fik flotte formandsord med på vejen. Både for et godt arrangement - ros til bagmændene - og for det strålende efterårsvejr. Susanne Placing sluttede sin beretning med en appel til medlemmerne om at slutte op om fællesskabet og stå sammen om FORK. Farstrup Rideklub fik i øvrigt på generalforsamlingen to nye æresmedlemmer. Det drejer sig om Else Marie Sønderstrup og Verner Brøndbjerg, der begge gennem en årrække har markeret sig som ildsjæle i klubben. Formand Susanne Placing fremhævede Else Marie Sønderstrups aldrig svigtende engagement, hendes samarbejdsevne og vilje samt en stor og mangeårig arbejdsindsats til glæde for de lokale ryttere, mens Verner Brøndbjerg, der var sygemeldt og derfor ikke deltog i årsmødet, blev fremhævet som en uvurderlig hjælp med praktiske gøremål, hvoraf der er rigtig mange i en rideklub. Herefter modtog de nye æresmedlemmer en stor og velfortjent hyldest fra de knap 30 fremmødte.