Rideklubs fremtid uvis

Ejer af ridehallen i Fyrkilde overvejer køb af anden gård

FYRKILDE:Som lejer af alle sine lokaler står Nørager Sportsrideklub i øjeblikket i en uvis situation omkring de fremtidige rammer for klubbens aktiviteter. - Ejeren af gården på Fyrkildevej, hvor vi har til huse med ridehal og opstaldning af heste, overvejer køb af en større ejendom, fortæller Lene Jørgensen, formand for rideklubben. Gården med ganske få hektarer jord til er endnu ikke annonceret til salg. Men hvis en ny ejer ikke ønsker at fortsætte lejemålet med rideklubben, bliver de omkring 100 medlemmer inklusive mange unge og elevhe-stene hjemløse. - I tilfælde af salg har vi et halvt års opsigelse, men det kan jo hurtigt gå. Så i klubben håber vi derfor på, at en køber med interesse for he-ste så vil melde sig på banen. Det vil jo også være oplagt med de nuværende faciliteter inklusiv ridehallen, påpeger Lene Jørgensen. KFK hal en mulighed Alternativet kan blive, at sportsrideklubben efter mange års virke bliver hjemløs og opløst eller der kan findes et andet sted at etablere sig. En mulighed her er de tidligere KFK-bygninger på Grynderupvejen i udkanten af Nørager. KFK-afdelingen i Nørager stoppede for godt et år siden, og bygningskomplekset med administrationsbygning, landbutik og adskillige lagerhaller blev sidste sommer overtaget af gårdejer Paul Sund i Nørager. - Der har tidligere år tilbage været en snak om at flytte til Nørager. I sportsrideklubben har der også været en løs snak om mulighederne for at etablere ridehal i en af de store lagerbygninger, men vi har ikke på nogen måde haft kontakt med den nuværende ejer, understreger Lene Jørgensen. Hun påpeger, at der ved en flytning af klubben til Nørager vil opstå et problem med at få tilstrækkeligt med plads til udendørs luftefolde til de opstaldede rideheste. - Og nogle af vore nuværende elever fra lokalområdet vil også forsvinde på grund af køreafstanden fra Fyrkilde til Nørager. Til gengæld vil den centrale placering i Nørager Kommune nok give mulighed for adskillige flere medlemmer i rideklubben, mener Lene Jørgensen. Idéen med at placere rideskolen i Nørager by fremgik også af det idékatalog, der blev udarbejdet som et resultat af et fremtidsværksted i Nørager med deltagelse af mange interesserede borgere. Mægler har set idéen Ejendomsmægler Preben Mølgaard fra De Lokale Mæglere i Nørager står for udlejningen af de mange tomme lokaler i KFKs bygningskompleks. - Vi har da også i selskabet foretaget sonderinger omkring mulighederne for at etablere en ridehal i den store hal. Den vil med en stor loftshøjde egne sig fint til formålet, og i de mange resterende bygninger vil der være flere muligheder for at indrette den nødvendige staldplads, understreger Preben Mølgaard og tilføjer: - Men selvfølgeligt vil der være problemer med at få tilstrækkeligt med jord til hestene omkring KFKs tidligere bygninger. I øjebliket er kun ganske få af lokalerne lejet ud.