Hjørring

Ridning stadig populært

HAN HERRED: Det må være ganske sjovt at være formand for Han Herreds Hestesportsklub. Sporten er populær, og der bakkes op om aktiviteterne. Det kunne formanden, Kaj Søndergaard, konstaterede på den årlige generalforsamling. Gennem år 2002 har der cirka været 150 medlemmer, og der er fuldt hus i stalden. Blandt årets stævner nævnte Kaj Søndergaard et udvidet stævne med cirka 400 starter. En fire dage lang ridelejr er en tilbagevendende succes og havde cirka 40 tilmeldte. I december var hestesportsklubben med i optog i Fjerritslev, og klubben har sagt ja til at deltage i Sommer By Night i år, hvor der arrangeres trækture på hesteryg i bymidten. - Det at drive rideskole er et stort arbejde, og for at at gennemføre diverse arrangementer og nye tiltag kræves der mange frivillige hjælpere. Vi har derfor valgt at nedsætte en række udvalg, som skal indeholde personer, der kan afse et par timer i ny og næ til at føre tingene ud i livet, sagde Kaj Søndergaard. Udvalgene skal blandt andet tage sig af aktiviteter, klubblad, reparationer og vedligeholdelse, stævner og cafeteria. - Derfor vil vi gerne, om nogle vil melde sig frivilligt og give deres tilsagn om at indgå i disse udvalg. Det er vigtigt, at bestyrelsen har nogle at trække på i de forskellige situationer, sagde Kaj Søndergaard. Økonomisk set kunne hestesportsklubben sidste år glæde sig over støtte fra Egnsbank Han Herreds Fond på 10.000 kroner og lokaletilskud fra Fjerritslev Kommune på 289.000 kroner. Da Lone Kok Olsen og Ditte Werner ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, blev Vibeke Thomsen og Trine Henriksen valgt ind. Der var også genvalg til Kaj Søndergaard. Ungdomsrepræsentant Mette Holm blev afløst af Maria Sørensen. Bestyrelsen består desuden af Torben Pedersen og kasserer Anne Nøhr Ringgren. Uden for bestyrelsen tager Dorit Kjeldsen sig af det regnskabsmæssige.