Aalborg

Rift om at bygge Musikkens Hus

{ AALBORG: At finanseringen slet ikke er på plads bekymrer åbenbart ikke i byggebranchen - i hvert fald er der 14 firmaer fra både ind- og udland, der har anmodet om at komme med i betragtning som tilbudsgivere i forbindelse med bygningen af Musikkens Hus. Ved fristens udløb om at blive prækvalificeret efter offentliggørelse i EU-Tidende for nylig er der indkommet 14 anmodninger om at komme i betragtning som tilbudsgiver. Interessen kommer fra både danske og udenlandske virksomheder og konsortier. De pågældende modtager besked om bedømmelsen fra bygherrerne, ”Fonden Musikkens Hus i Nordjylland”, og ”Statens Forsknings – og Uddannelsesbygninger”, en af de nærmeste dage. Herefter skal de prækvalificerede udregne tilbud på de områder, som de har budt ind på. Det drejer sig om såvel hovedentreprise som storentrepriser. Denne fase i forberedelsen til byggeriet følger således tidsplanen op til licitationen til sommer og forventet byggestart senere i år, oplyser formand for Styregruppen i Musikkens Hus i Nordjylland, rådmand Henrik Thomsen (SF).