Rift om brugte batterier

Hjørring Kommune indsamler batterier, men det vil Modtagestationen også gøre.

RØDE MIljøkasser kan fortsat bruges til brugte batterier i Hjørring Kommune, selv om Modtagestation Vendsyssel indleder sin egen batteriindsamling. Arkivfoto: Henrik Louis

RØDE MIljøkasser kan fortsat bruges til brugte batterier i Hjørring Kommune, selv om Modtagestation Vendsyssel indleder sin egen batteriindsamling. Arkivfoto: Henrik Louis

Siden 2008 har borgerne i Hjørring Kommune kunnet komme af med farligt affald, f.eks. batterier, ved at lægge det i en rød miljøkasse, der tømmes af skraldemanden i forbindelse med dagrenovationen. Men nu gør Modtagestation Vendsyssel Hjørring Kommune rangen stridig som batteriindsamler. Modtagestationen bebuder en batterikampagne i alle fire ejerkommuner: Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Hjørring. Byrådet i Hjørring nægtede først at betale til Modtagestationens batteriindsamling med henvisning til at kommunen selv indsamler batterier. Men den går ikke. De øvrige tre ejerkommuner har nemlig sagt ja, og det betyder at Hjørring Kommune er nødt til at hoste op med de 150.000 kr., Modtagestationen forlanger til batterikampagnen. - Vi havde ikke nærlæst Modtagestationens vedtægter godt nok. Vi troede vi kunne blive fritaget for udgiften til batterikampagnen. Men ingen af ejerkommunerne har vetoret, så vi er nødt til at følge med, forklarer Ole Ørnbøl (S), næstformand i teknik- og miljøudvalget. Modtagestation Vendsyssel vil indsamle batterier i batterikuber, der stilles op sammen med de øvrige genbrugsbobler i boligselskaberne. Modtagestationen tilbyder Hjørring Kommune, at blive fri for batterikuberne, men teknik- og miljøudvalget synes ligeså godt man kan få dem stillet op, når nu man skal betale for dem. - Men vi fortsætter med de røde miljøkasser, og borgerne kan stadig smide batterier deri sammen med pærer, printerpatroner, knust glas og alt muligt andet farligt affald, understreger Ole Ørnbøl. - Vi får samlet meget mere farligt affald ind med de røde kasser end vi gjorde tidligere, tilføjer han. Borgerne kan også stadig aflevere batterier og andet farligt affald på genbrugspladserne, så nu får borgerne i Hjørring Kommune hele tre valgmuligheder.