EMNER

Rift om Himmerlandsparken

Skønt det kun er de første otte af Aars Boligforenings 32 boliger i Himmerlandsparken, der er færdige, er alt udlejet, også de 16 lejligheder, som først er klar 18. februar næste år. På lørdag bliver der lejlighed til at danne sig et indtryk af den ny bebyggelse, idet Boligforeningen holder åbent hus i et par af de ny lejligheder, der blandt andet byder på en formidabel udsigt over Aars by og det vesthimmerlandske landskab. Af de 32 boligers ny lejere kommer kun to fra andre af Aars Boligforenings lejligheder. Lejerne er generelt folk udefra, som af jobmæssige eller andre grunde ønsker at bosætte sig i Aars, eller parcelhusejere, som har solgt deres villa, og boligforeningen har allerede en venteliste på 60-70 vordende lejere, som er interesseret i at leje sig ind i de kommende etaper af Himmerlandsparken.