Lokalpolitik

Rift om nye byggegrunde

Reservation af de to første af 12 kommende grunde på Mølhøjvangen

HAVERSLEV:Knap havde den samlede kommunalbestyrelse for godt en uge siden godkendt en fremskyndelse af byggemodningen af halvdelen af grundene i etape 2 i Mølhøjvangen i Haverslev, før en interesseret køber kontaktede kommunen og reserverede den første grund. Siden er endnu en grund reserveret, og begge ligger øverst oppe i boligområdet mod nord tæt på Krage -lundsvej. - De kommende husejere får en fantastisk udsigt mod syd ned over den resterende del af Mølhøjvangen, og for Nørager Kommune er den store interesse for grundene her så hurtigt utroligt positivt, erklærer borgmester Poul Larsen (K). Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der skal være skrevet under på slutsedlen for de tre første af de 12 grunde, inden selve arbejdet med at byggemodne dem sættes i værk. Gang i projektering Af samme grund er selve projekteringen af byggemodningen med som et punkt på dagsordenen, når medlemmerne af teknik- og miljøudvalget efter sommerferien igen trækker i arbejdstøjet på det første udvalgsmøde i august. - På nuværende tidspunkt har vi dog fået nogle overslagspriser for udgifterne til selve byggemodningen af de 12 grunde fra ingeniørfirmaet Cowi, forklarer Søren Munk (V), udvalgsformand. Kvadratmeterprisen for de nye grunde er allerede fastlagt politisk, nemlig 200 kroner for hver af de første 800 kvadratmeter og 60 kroner for de resterende. Amtet blandede sig For Søren Munk kommer den store interesse for de nye grunde ikke som den store overraskelse. - I sin tid var der politisk stemning for at netop grundene i den nordlige del af udstykningen Mølhøjvangen skulle byggemodnes først, fordi de efter vores mening med deres udsigt mod syd var de mest attraktive. Men disse planer modsatte Nordjyllands Amts sig og påbød, at de første grunde i udstykningen skulle være bynære, påpeger udvalgsformanden. Han er i lighed med mange af de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen overbevist om, at salg af grunde i etape 2 i den nordlige del af udstykningen og kommende husbyggeri her vil smitte af på salget af de resterende 14 ledige grunde i etape 1. - Problemet her har jo været, at det først nu med opførelse af flere nye huse begynder at ligne et egentligt parcelhuskvarter. I flere år har de få opførte huse inklusiv træhuse fået området til mere at minde om det lille hus på prærien, pointerer Søren Munk. Typehusfirmaer