Rift om Vellingshøj Centret

Ældreplanen ændres, så Poulstruplund bliver genhusningssted

HJØRRING:Der flyttes rundt med Hjørrings ældre beboere i disse år. Kommunens plejehjem skal et efter et renoveres for at komme i en standard, der kan leve op til nutidens krav. Hidtil har Vellingshøj Centret fungeret som genhusningsbolig, men denne status opgives nu, og Vellingshøj Centret frigives til almindelig daglig drift. Det sker efter, at socialudvalget har drøftet de mange flytninger. Oprindelig var det meningen, at Vellingshøj Centret skulle være genhusningshjem for beboerne fra plejehjemmet Fynsgade, mens det gamle plejehjem bliver renoveret i 2005. Men i erkendelse af, at det ville gå ud over de beboere, der i øjeblikket er på Vellingshøj Centret. Det er nemlig beboere fra Poulstruplund. - Vi har indset, at beboerne fra Poulstruplund ikke ville få det samme tilbud som andre, der genhuses. Alle borgere, der genhuses som følge af ombygninger, bør have tilbud om at vende tilbage eller som minimum få et tilbud om, at bliver hvor de er under genhusningen, siger formanden for socialudvalget, Helmuth Zickert (S). Problemet med Poulstruplund er, at de 18 ombyggede boliger alle bliver såkaldte serviceboliger, hvilket betyder, at beboerne fra det gamle Poulstruplund ikke kan flytte tilbage. Derfor var det en overgang meningen, at de skulle flyttes fra Vellingshøj Centret til et andet plejehjem i kommunen. - Den urimelighed forsøger vi at råde bod på ved midlertidigt at give Poulstruplund status af plejeboliger og lade det nyrenoverede byggeri være genhusningsboliger for beboerne på andre af byens plejehjem under renovering. I første omgang vil man lade 11 beboere fra Fynsgade flytte ind, siger Helmuth Zickert. I Poulstrup havde flere pårørende til beboerne på Poulstruplund protesteret over de varslede flytninger af ældre fra det midlertidige Vellingshøj Center til en helt tredje plejehjem. - Ældrerådet har også protesteret over de ekstra flytninger. Det er aldrig rart at flytte ældre, men den løsning, der nu er fundet, synes jeg er god, siger Poul Vogdrup, som er ældrerådets repræsentant på Poulstruplund. Når Poulstruplund er færdig som genhusningssted vil boligerne blive genudlejet som serviceboliger. Der er rift om pladserne på Hjørrings nyeste plejehjem, Vellingshøj Centret. Forvaltningen havde forud for socialudvalgsmødet spurgt de 32 faste beboere på Fynsgade og de 19 fra Poulstrup, hvor de helst ville hen. Svaret var, at ud af 48 beboere, der skulle have en plejebolig, havde 39 ønsket Vellingshøj Centret. Den ændrede løsning betyder, at når Skovgården skal i gang med en mindre ombygning, så vil de 10 beboere derfra fortrinsvist blive genhuset i Fynsgade. Helmuth Zickert siger, at den valgte løsning vil betyde en beskeden ekstraudgift på 122.000 kr. i forhold til det planlagte. - Det er vigtigt for mig at fremhæve, at der hurtigst muligt vil blive indkaldt til et orienteringsmøde for beboere og pårørende. Personalet får orienteringen allerede i denne uge, men samtidigt vil forvaltningen tage initiativ til et sådant møde, hvor der også vil være politikere til stede, siger Helmuth Zickert (S).