Rigere og bedre samfund

SINDSLIDENDE:Er det ikke snart ved at gå op for de kære politikere, at man skal til at rette den uligevægtighed op, der er i det danske samfund? De svagest stillede får det dårligere og dårligere. Kan vi være det bekendt? For mit eget vedkommende vil jeg sige, at det er et lorteliv at være sindslidende. Hvorfor gør man f.eks. ikke det, som Jacob Haugaard har udtalt: "Giv arbejdet til de syge." Så fik man et rigere og bedre samfund.