Ulykker

Rigsadvokat lukker sag om dødsulykke

Enkes årelange forsøg på at få genoptaget sag om mandens død definitivt slut

BIRKELSE:Mie Jacobsen, enke efter nedbrydningsarbejder Poul Niels Jacobsen, må se i øjnene, at hun aldrig får den fulde sandhed om mandens død ved en ulykke på Midtkraft i Århus for otte år siden. Hendes årelange kamp for at få sagen genoptaget stoppes nu definitivt af en afgørelse fra Rigsadvokaten, som ikke finder grundlag for at betvivle den tidligere frifindelse af arbejdsgiveren, Nedbrydningsfirmaet Karsten Rasmussen i Thisted. Rigsadvokaten meddeler kort og godt til SiD Anlæg og Byg, hvor Poul Niels Jacobsen var medlem, at "de nævnte forklaringer efter min opfattelse ikke indeholder nye oplysninger, som giver grundlag for at antage, at arbejdet med ati forbindelse med den pågældende ulykke kunne være tilrettelagt mere forsvarligt end sket". Poul Niels Jacobsen blev stærkt forbrændt, da glødende metal under en skærerbrænderopgave faldt ned og satte ild til hans arbejdstøj, og han døde få dage senere på brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Han arbejdede alene, da ulykken skete, og det har været et af de afgørende anklagepunkter mod Thisted-firmaet, som blev frifundet ved sagens afslutning i Vestre Landsret i 1997. Siden har flere vidner meldt sig med detaljer om, hvordan nedbrydningsfirmaet ansvarlige ledelse kun viste sig sporadisk ved opgaven på Midtkraft, hvilket kunne antyde en meget mangelfuld instruktion og varetagelse af sikkerheden. Men Rigsadvokaten, som er sidste klageinstans, har vurderet, at man med disse vidneforklaringer alligevel ikke ville være kommet til et andet resultat i retten. Undervejs i forløbet har fagforeningen på vegne af Mie Jacobsen henvendt sig til såvel Politimesteren i Århus, justitsminister Lene Espersen (K) og Den Særlige Klageret, ligesom flere folketingsmedlemmer har været inddraget i forsøget på at få sagen genoptaget. Og sagen vakte særlig opmærksomhed, fordi SiD kunne henvise til, at den anklagede og frifundne virksomhed, i dag kendt som NKR Nedbrydning, havde et langt synderegister af arbejdsulykker, blandt andet på Kemira i Nørresundby, hvor en mand styrtede ned fra en lift i 12 meters højde. Han overlevede, men virksomheden blev idømt en bøde på 50.000 kr. for sit ansvar for arbejdssikkerheden. Rigsadvokaten slutter i øvrigt afvisningen af sagen om dødsulykken i Århus med følgende passus: "Selv om jeg har forståelse for enkens sorg i forbindelse med ægtefællens død, finder jeg således ikke grundlag for at foretage videre i sagen."