Nørresundby

Rigspolitiet: Et spørgsmål om fysisk kontakt

NØRRESUNDBY:- Hvis det ikke fremgår helt klart, at det drejer sig om personer, der har fysisk kontakt med børn under 15 år, så må vi returnere rekvisitionerne. Sådan lyder Oluf Nikolajsens forklaring på, at Rigspolitiet har afvist af udfærdige pædofiliattester - eller børneattester, som de også kaldes - for bestyrelsesmedlemmer og vokseninstruktører hos Nørresundby Kvindegymnastikforening (NKG). Han er fuldmægtig i Rigspolitiets kriminalregister, hvor man udfærdiger de omtalte attester, når visse betingelser er opfyldt. - Vi kan udfærdige en attest på en person, der gør rent i omklædningsrummet i en svømmehal. Hvis personen gør rent i svømmehallens kontorer, kan vi ikke. I tilfældet med NKG's vokseninstruktører og bestyrelsesmedlemmer, der af og til overnatter med foreningens børn, når de er på hyttetur, er der - ifølge fuldmægtigen - tale om fysisk kontakt. - Så kan vi godt udfærdige en attest. Men kun, hvis vi får forklaret omstændighederne. Et bestyrelsesmedlem, der intet har med børn at gøre, kan man ikke udfærdige en attest på. Endnu er der ikke noget lovkrav om at klubber skal indhente pædofiliattester på børns instruktører. Det sker formentlig 1. juli, hvor kulturminister Brian Mikkelsen (K) håber på at være færdig med et lovforslag, der skal hindre offentligt ansatte og frivillige i foreningsliv med pædofilidomme i at komme i nærkontakt med børn og unge. Indtil da har klubberne ret - men ikke pligt - til at indhente oplysninger på personer, der har direkte omgang med børnene.