Rigspolitiet får næse for sjusk

KØBENHAVN:Statsrevisorerne gav onsdag en skarp kritik af de elendige økonomistyring i Rigspolitiet. Den politireform, der er blevet gennemført i løbet af de seneste par år, er blevet markant dyrere end ventet. Som led i reformen har politikredsene overtaget en større del af ansvaret for økonomien fra Rigspolitiet, men i løbet af 2008 stod det pludseligt klart for politiets ledelse, at man havde oparbejdet et underskud på 341 millioner kroner. De politisk valgte statsrevisorer bakker i deres redegørelse op om den rapport fra Rigsrevisionen, der tidligere på ugen slog fast, at ansvaret lå hos Rigspolitiet og ikke Justitsministeriet. Ministeriet fik først kendskab til underskuddet i 2009. Der er også kritik af, at politiet endnu ikke kan sandsynliggøre, at der er kommet flere politifolk ud på gaden, selvom det var et af målene med reformen. /ritzau/