EMNER

Rigsrevisionen retter hård kritik mod Miljøministeriet

Arbejdet med de foreløbigt fem år forsinkede vandplaner ”har ikke været tilfredsstillende”

Særligt i Nordjylland har der i landbruget været udbredt utilfredshed med de kommende vandplaner. Nu retter Rigsrevisionen en hård kritik mod Miljøministeriet for forberedelserne. Foto: Henrik Bo

Særligt i Nordjylland har der i landbruget været udbredt utilfredshed med de kommende vandplaner. Nu retter Rigsrevisionen en hård kritik mod Miljøministeriet for forberedelserne. Foto: Henrik Bo

KØBENHAVN:I en ny rapport retter Rigsrevisionen en hård kritik mod Miljøministeriet for forberedelsen af de vandplaner, der skal forbedre det danske vandmiljø og sikre renere vand langs kysterne, i søer, vandløb, fjorde og grundvand. Arbejdet har ikke har været tilfredsstillende, fastslår rigsrevisorerne.

1. generation af vandplanerne skulle have været færdige og vedtaget med udgangen af 2009, men forventes nu først færdige i efteråret 2014.

Og undervejs har kommuner og interessenter - læs: ikke mindst landbruget - været ganske utilfredse med både processen og med indholdet.

Landbruget har således anfægtet selve det videnskabelige grundlag for planernes krav og har anlagt flere retssager mod staten.

Særligt i Nordjylland har modstanden været hård, fordi planerne stiller store krav i oplandet til Limfjorden.

”Mangelfuld styring”

I rapporten kalder Rigsrevisionen Miljøministeriets projektstyring for mangelfuld set i forhold til opgavens kompleksitet og omfang. Det har medvirket til både at forsinke forberedelsen og skabe usikkerhed i kommunerne om udmøntningen af 1. generation af vandplaner, konstaterer rapporten.

Opgaven med at planlægge og udarbejde 1. generation af vandplaner har stillet store krav til koordinering og planlægning mellem Miljøministeriet og kommunerne, men arbejdet var i nogle tilfælde tilrettelagt uhensigtsmæssigt, så grundlaget for forberedelsen af 1. generation af vandplaner var ugennemsigtigt, fremgår det. Endvidere påpeger Rigsrevisionen, at kommunerne ikke fandt, at Miljøministeriet inddrog deres synspunkter og orienterede tilstrækkeligt i planprocessen.

”Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriet ikke planlagde og styrede 1. generation af vandplaner med tilstrækkeligt fokus på at sikre, at vandplanerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden. Miljøministeriet anvendte i forberedelsesfasen et datagrundlag, som fra begyndelsen var uensartet, ikke var opdateret og på nogle områder direkte var fejlbehæftet. Datagrundlaget var bl.a. baseret på data, som gik tilbage til perioden 2001-2004 og i nogle tilfælde før”, hedder det bl.a. i konklusionen.

”Risikofyldt arbejde”

Rigsrevisorerne finder, at Miljøministeriet på flere områder har anvendt erfaringerne fra 1. generation af vandplaner i forberedelsen af 2. generation, men finder alligevel, at ”Miljøministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne er risikofyldt”.

1. generation af vandplaner skal nemlig gøres færdig samtidig med forberedelsen af 2. generation, der skal gælde 2016-2021.

Samtidig mener Rigsrevisionen, at der er en betydelig risiko for, at målet om god tilstand i alle danske vandområder senest i 2015 – som det er fastlagt i EU’s vandrammedirektiv – ikke kan nås.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.