Overenskomster

Rigtig løn

”Et skridt i den rigtige retning” skrev BUPL's hovedbestyrelsen som argument for et ja til mæglingsforslaget for den nye overenskomst for pædagogerne.

PÆDAGOGER:”Et skridt i den rigtige retning” skrev BUPL's hovedbestyrelsen som argument for et ja til mæglingsforslaget for den nye overenskomst for pædagogerne. Men ”Et skridt i den rigtige retning” er ikke nok, sagde tydeligt medlemmernes stemmer med 61 pct. af stemmerne. Vi mener ikke, at forslaget til den nye overenskomst er godt nok. Vi vil tættere på ansatte i det private for at blive aflønnet retfærdigt i.f.t. det kæmpe stykke arbejde, vi dagligt udfører. Arbejde, der handler om på bedste vis at skabe de mest optimale rammer for barnets trivsel, udvikling og læring, så vores børn ”samfundets børn”, kan få den bedste start i institutionsverdenen. Glem ikke Anders Foghs udmelding om børn i verdensklasse i forbindelse med valgkampen, Vi pædagoger skal aflønnes i forhold til vores uddannelse på tre et halvt år. I det nye forslag var tillægget til aftenarbejde ændret markant til fordel for lønforbedringen, men vi mener ikke, at vi selv skal betale lønforbedringen ved at flytte rundt på tallene. Det skal kunne betale sig for den ansatte i blandt andet klub at være på arbejde om aftenen, derfor er det ikke rimeligt at ændre på disse tillæg. Vi mener heller ikke der er ret mange privatansatte, der har interesse i aftenarbejde uden ordentlig tillæg og løn for deres arbejde. Vi mener desuden, at lønnen spiller en rigtig stor rolle for de unges lyst til at uddanne sig til pædagog, og specielt nu, hvor årgangene er små, er det ekstra vigtigt at gøre pædagogprofessionen attraktiv. Dette gøres bland andet gennem en velfortjent løn. Det er ikke nok med et spændende og givende arbejde, det skal også kunne ses på lønsedlen, at man har uddannet sig og hver dag står med et stort ansvar for fremtidige samfundsborgeres udvikling. Derfor: Rigtig løn til rigtige pædagoger!