Manna

Rigtig løsning i Thise Bakker

THISE BAKKER: Gravearbejde i Thise Bakker. Borgerne er oprørte i Manna-Thise. Det var en voldsom overskrift, så jeg var da nødt til at få min nysgerrighed indfriet. Jeg kørte op og kiggede, gik en tur i bakkerne som dog stadig ligger samme sted, så jeg satte mig og tænkte over hvad der var sket. Jeg kan jo huske, at de lokale beboere hentede fyld-sand i kanten af bakkerne da jeg gik i skole. Det var helt naturligt og ingen havde indvendinger imod det, men jeg har dog tit haft den tanke, hvor var det dog en skam, at man ikke reetablerede bakken den gang for 25 år siden, da man sluttede med at fjerne fyldsand, men nej, man lod den grimme gule sandskrænt stå, og det har aldrig set pænt ud, og samtidig har det været til fare for børn og voksne som talrigt har kælket og leget på den sneklædte bakke. Jeg mener, at det, der er sket, er den rigtige løsning. Når jeg kigger op ad bakken eller ned af bakken, ja så ser den ud, som den gjorde for 100 år siden, bortset fra det sand man kørte væk i små vogne for 25 til 50 år siden. Så jeg kørte hjem igen, imens jeg tænkte for mig selv, når nu den gule plet bliver grøn til foråret, ja, så kan man slet ikke se, at der har været gravet der nogensinde, og alligevel har mange haft glæde af den sand, de har hentet i Thise Bakker. Når det så er sagt, vil jeg ikke undlade at nævne, at man ikke bare kan grave og planere, hvor man vil, og det mener jeg også, at ejeren af bakken er bevidst om, så en lille forespørgsel til myndighederne ville ha’ været en god idé: Så mener jeg også, at man havde fundet en løsning i enighed, og efter min overbevisning en løsning, der ligner det, der er sket.