Rigtige ansatte kan ej købes for penge

For de fleste medarbejdere betyder en god leder mere for arbejdsglæden end en god løn. Det er især den nærmeste leder og dennes evne til at motivere, relatere, uddelegere og prioritere, der har indflydelse på, hvor glade og tilfredse vi er.

En god løn har langt mindre betydning for arbejdsglæden end udfordringer og en god ledelse, viser ens storstilet analyse fra konsulenthuset DIEU, hvor Ask Gielfeldt Petersen er chefkonsulent.

En god løn har langt mindre betydning for arbejdsglæden end udfordringer og en god ledelse, viser ens storstilet analyse fra konsulenthuset DIEU, hvor Ask Gielfeldt Petersen er chefkonsulent.

Hvis du går glad og tilfreds på arbejde hver dag, så skyldes det formentlig hverken den gode kantineordning, firmabilen eller den fri mobiltelefon - måske ikke engang de gode kolleger. Og det skyldes slet ikke lønnen. I hvert fald ikke, hvis du er som de fleste i en stor analyse fra Kursus- og konsulentvirksomheden DIEU. Ifølge den er det nemlig masser af udfordringer, stor indflydelse og en motiverende leder, der skal til, hvis medarbejderne skal være glade og tilfredse. Lønnens størrelse kommer faktisk først ind på en 14. plads ud af de i alt 33 opstillede parametre. - Lønnen er et grundvilkår, der bare skal være i orden, men ikke noget vi kan leve af åndeligt - eller som i sig selv giver en oplevelse. Mennesket er jo ikke bare et økonomisk væsen, og det er en forudsætning, at den enkelte kan se en dybere mening i sit arbejde og har gode udviklingsmuligheder, forklarer sociolog og chefkonsulent i konsulenthuset DIEU, Ask Gielfeldt Petersen. Han har i en årrække beskæftiget sig med undersøgelser og analyser inden for organisationsudvikling både i et leder- og medarbejderperspektiv. - Som påskønnelse eller anerkendelse er lønnen vigtig i en rekrutteringssituation. Men når du først er ansat, så er det, som psykologerne kalder den psykologiske kontrakt med din nærmeste leder, vigtigere. Det er relationen mellem lederen og den enkelte medarbejder, der afgørende for at udvikle og fastholde mennesker, siger Ask Gielfeldt Petersen. Analysen fra DIEU kom tidligere i år og bygger på tilfredshedsundersøgelser foretaget over de seneste ti år, blandt flere end 25.000 danske medarbejderes jobtilfredshed. Men resultaterne stemmer godt overens med en helt ny international undersøgelse som Gemini Consulting har gennemført. Efter at have studeret 10 000 arbejdstagere fra 13 industrilande, fra Vesteuropa, Japan, Rusland og USA, identificerede konsulentfirmaet følgende fem nøglefaktorer for et godt job, uafhængig af kulturelle og økonomiske forskelle: - Balance mellem job og familie/fritid. - Arbejde som er interessant. - Sikkerhed for fremtiden. - God løn. - Interessante og betænksomme kolleger På baggrund af sin analyse anbefaler DIEU, at virksomheder især bør satse på at koble medarbejder- nes mening og udvikling med ledelse, hvis arbejdsglæden skal i top. - I dag vil medarbejderne have en dybere mening med den tid, de bruger på arbejde. Der er en helt religiøs undertone i det her. Det handler for mange om: hvilken forskel gør virksomheden i samfundet, i verden, og hvilken forskel gør jeg i virksomheden? Det er vigtigt, at ledelsen altid kan svare medarbejderen på det spørgsmål, vurderer Ask Gielfeldt Petersen, og fortsætter måske for at demonstrere sin egen motivation: - Her i DIEU kunne det for eksempel være, at vi er med til at styrke kompetencerne hos det danske arbejdsmarkeds nøglepersoner, og dermed styrke virksomhederne og i sidste ende med til at forbedre konkurrenceevnen for hele Danmark, siger han. Lederen som supermand Der er for tiden en næsten overvældende fokus på lederen, og de krav og forventninger man kan have til ham. Men det er der faktisk rigtig god grund til. Når man kigger på de 10 mest afgørende faktorer for arbejdsglæde set med medarbejdernes øjne - oplistet i boks an- det- steds på denne side - så dukker den nær- meste leder op på henholdsvis plads 3, 6, 7 og 9. På baggrund af analysen mener Ask Gielfeldt Petersen, at det er den enkelte leder, der har absolut størst betydning for at fastholde og tiltrække folk. Det er nemlig den nærmeste leders evne til at motivere og udvikle sine medarbejdere - samt hans evne til at uddelegere, planlægge og prioritere, som afgør, om vi fløjter på arbejde eller hvisler irriteret ud af mundvigen. Den generelle eller overordnede ledelse stikker også hovedet frem på en markant 4. plads med “Ledelsens evne til at sætte handling bag ord”, men det er den nærmeste leder, som skal trække det store læs. Den tætte coaching, medarbejdersamtaler og -planer og den generelt tættere daglige relation mellem den ansatte og hans nærmeste leder, kan godt virke lidt patroniserende og mor-agtig, erkender Ask Gielfeldt Petersen, men det er både det, som de ansatte efterspørger, og det som virker i forhold til at fastholde dygtige medarbejdere. - Hos DIEU forsøger vi at være opmærksomme på, at der er en ramme som skal sættes for den enkelte. Hvis du som leder siger: “det kan du selv bestemme”, så er der ikke nogen ramme længere, siger Ask Gielfeldt Petersen. Han mener at nogle virksomheder går både for langt og forkert i selvbestemmelsens og fleksibilitetens navn. - Hvad skal vi prioritere? Hvorfor skal vi gøre det? Og hvilke ressourcer har vi til det? Sådan nogle svar skal den nærmeste leder altid kunne give. Hvis han bare siger: “Det skal bare være færdig på fredag. Jeg er sikker på, at du kan gøre det, da du er den bedste til jobbet”, så får medarbejderen ganske vist både anerkendelse og indflydelse, men alligevel opnår man alt for ofte kun frustration og stress. For hvordan skal han gøre det? Og ikke mindst hvornår er det godt nok? Det er vigtigt med rammer, som fortæller hvorfor, hvornår og hvordan en opgave skal løses, og de rammer skal fastlægges i dialog mellem medarbejderne og lederne”. Men hvordan rammerne sættes er naturligvis forskelligt fra medarbejder til medarbejder. Det er her, lederne skal kunne behandle relationen til håndværkeren og akademikeren på forskellige måder - med andre ord situationsbestemt ledelse, siger Ask Gielfeldt Petersen. Arbejdsglæde = Livsglæde DIEU’s analyse falder også godt i tråd med et nyt Belgisk forskningsprojekt, som slår fast, at man ikke nødvendigvis bliver lykkelig af højere løn og større status - i hvert fald ikke af at stræbe efter det. I den belgiske undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Occupational and Organizational Psychology, har man spurgt 885 medarbejdere på forskellige niveauer, der er blevet spurgt om deres indstilling til arbejde og belønning. Medarbejdere, der hovedsageligt bliver motiveret af penge, status, magt og materielle goder, er ikke alene mere negative på jobbet end kolleger, der motiveres af faglig og personlig udvikling samt meningsfyldt arbejde - de er også mere utilfredse med livet generelt og har sværere ved at finde den famøse balance mellem arbejds- og familieliv. Samtidig er de pengemotiverede medarbejdere mere tilbøjelige til at overveje jobskifte Et forhold der set fra virksomhedens side er væsentligt i øjeblikket, hvor danskerne ifølge en nylig rapport fra EU-Komissionen skifter job, som andre europæere skifter undertøj. - Det kommer ikke bag på mig, at der er den sammenhæng. Det er på sin vis logisk. Det forhold, du har til et job, der giver mening for dig, vil altid være stærkere end det forhold, du har til et job, som du har primært for pengenes skyld, siger Ask Gielfeldt Petersen Forskeren bag undersøgelsen, psykolog Maarten Vansteenkiste, advarer i et interview på management-issues.com arbejdsgiverne om ikke at fokusere for meget på lønnen som motivationsfaktor: - Materielle belønninger bortleder medarbejdernes opmærksomhed fra andre mindre håndgribelige mål, for eksempel et godt samarbejde med kollegerne, autonomi og jobtilfredshed, siger Maarten Vansteenkiste. Slutteligt er det måske væsentligt at slå fast, at ingen af ovenstående undersøgelser betyder, at virksomheder helt kan se bort fra løn som motivationsfaktor. For mens overbetaling kun motiverer få, så virker underbetaling direkte demotiverende for de fleste - det fastslog professor Bård Kuvaas fra den norske Handelshøyskolen, der også forsker i belønning og motivation, for nyligt over for Ukeavisen Ledelse.