EMNER

Rigtigst med havdagesystem

SKAGEN:- Jeg vil gerne støtte Venstres folketingsmedlem Jens Chr. Larsen i, at reguleringen af fiskeriet skal ændres fra det nuværende system med havdage kombineret med et kvotesystem til et rent havdagesystem, hvis han har en mulighed for at komme igennem med synspunkter i sin egen folketingsgruppe, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen. - Det vil da glæde mig meget, hvis fødevareministerens besøg forleden i Skagen har får Venstre til at ændre holdning med hensyn til, hvordan fiskeriet skal reguleres, som Jens Chr. Larsen gav udtryk for i et interview i NORDJYSKE forleden, siger Bjarne Laustsen. - Men det primære i denne sag er, som jeg ser det, om Jens Chr. Larsen udtaler sig på egne vegne, eller om han udtaler sig på regeringens vegne, for det han siger, er jo ikke det regeringen står for - eller i hvert fald har stået for, siger Bjarne Laustsen. - Det er den tidligere fødevareminister Marianne Fischer Boel (V)'s ansvar, at vi har fået blandet kvoter og antal havdage sammen, og derfor vil det da være fint, hvis der nu er ændringer på vej, siger Bjarne Laustsen. - Det er naturligvis udmærket, hvis folketingsmedlemmer har private meninger og holdninger, men når de udtaler sig, som Jens Chr. Larsen gør, skulle man da tro, at han gør det på regeringens vegne, og hvis ikke det er tilfældet, mener jeg, at Jens Chr. Larsen hurtigst muligt bør få afprøvet de holdninger, han har, i regeringspartiet Venstre, så vi kan få vished for, om det alene er hans synspunkter, eller om de deles af andre i partiet og i regeringen. For det er jo ikke holdbart, hvis han mener ét, når han taler med fiskerne, og noget andet, når han er i Folketinget. - Jeg kan i hvet fald konstatere, at de synspunkter, Jens Chr. Larsen giver udtryk for, ikke svarer til det regeringen forelægger i Folketinget og beder Europaudvalget om mandat til at gå videre med, når der skal være forhandlinger om fiskeriet i EU, siger Bjarne Laustsen.