Rigtigt og forkert

{ Vennerne kommer ind på en førsteplads, når unge i 8. klasse fortæller, hvem der påvirker dem, når de skal danne holdninger. Men forældres betydning må ikke undervurderes, for næsten 73 procent fortæller, at de lytter til deres forældre, når holdningerne skal dannes. Det viser undersøgelsen fra Børnerådet, der har spurgt sit Børne- og Ungepanel om deres holdninger til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Blandt undersøgelsens øvrige resultater kan nævnes: [ Normer og adfærd for det store flertal af de unge skiller sig ikke nævneværdigt ud i forhold til voksnes og vækker ikke bekymring. [ Kun meget få af de unge mener, at det er i orden at stjæle og mobbe. [ Knap 86 procent af de unge synes til gengæld, at det er i orden at kopiere film og musik - og knap 80 procent af dem har prøvet det. [ Der er langt flere drenge end piger, der har normbrydende adfærd. [ En lille gruppe, som især består af drenge, har sat sig ud over de normer og regler, der ellers gælder. [ De unge er tvetydige når det handler om tolerance: Seks ud af 10 unge i 8. klasse mener, at man ikke skal forskelsbehandle på grund af etnisk baggrund. Men halvdelen af de unge tænker samtidig, at de fleste unge indvandrere er kriminelle. Undersøgelsen i Børnerådets Børne- og Ungepanel indgår i “Rigtigt og forkert - en publikation om unges holdninger”.