Rigtigt valg

Det bekommer ikke Tom Soelberg, Hobro, vel (13.1), at vi er nogle, som går ind for, at sygehuset i Farsø skal bevares.

Hospitaler 16. januar 2007 21:30

Det gør vi, også selv om der bare bliver ét sygehus tilbage i Himmerland. Altså hvis valget står mellem Farsø og Hobro. Begrundelsen herfor er enkel: I Farsø ligger langt det nyeste og mest funktionelle sygehus af de to (Hobro/Farsø). Farsø ligger centralt i det område, som dette sygehus naturligt dækker. Og ved at udbygge Farsø sygehus, sikrer man fortsat drift af en særdeles velfungerende ortopædkirurgisk afdeling, som igennem de seneste 10 år har indrettet sig netop i disse lokaliteter, som man betegner som ideelle med kostbare indretninger til formålet. Og så har vi pladsen til udbygning, så sygehus Himmerland kan rummes på én matrikel. I sin frustration går Soelberg så vidt som til at bagatellisere en udtalelse af en af landets mest sagkyndige, professor i sygehusvæsen Kjeld Møller Pedersen. I august sagde han i TV Nord ordret: ”Sådan umiddelbart så vil jeg nok personligt mene, at argumentet med, at man (Hobro) dækker sydfronten af den nordjyske region af, ikke er særlig overbevisende, fordi det betyder jo omvendt, at halvdelen af det naturlige optageområde ligger syd for regionsgrænsen” Videre sagde professoren: ”Men meget vil jo hænge på, hvad er bygningsstandarden. Hvad vil det koste at bygge osv., og der har jeg forstået, at byggestandarden er bedst i Farsø”. Professorens opfattelse af, at Hobro ligger i regionens sydlige del er jo korrekt. Hvad han noterer om bygningsstandarden på de to sygehuse er kendsgerninger. Det er på den baggrund, jeg har hævdet og fortsat hævder, at Kjeld Møller Pedersen lægger til grund, at Farsø vil være det rigtige valg!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...