Retspleje

Riise går efter Børge Olsen

Byrådsmedlem arbejder stadig på at bevise sin anklage

SKØRPING:Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Peter Riise, har fortsat den samme stærke overbevisnining om, at borgmester Børge Olsen (S) ikke handlede helt korrekt i forbindelse med færdiggørelse af udenomsarealerne ved KulturStationen i 1997 og 1998. Det til trods for, at han endnu ikke har fået fat i dokumenter, der kan bevise det direkte, erkender han. - Jeg har fået papirer på de licitationstilbud, som fire firmaer gav på opgaven med udenomsarealerne, og de ligger allesammen og svinger lige omkring en million. Og jeg har papirerne på det drønende underskud, der var i teknik og miljø i 1997 og 1998. Det er det, jeg kan se som mine beviser, men det er jo ikke bevis nok. Men jeg ved, jeg har ret, siger Peter Riise, som mener, at udenomsarealerne blev finansieret ved en ekstraordinær og ikke-budgetteret ansættelse af fire medarbejdere på kommunens egen Materielgård. Der var nemlig ikke flere penge tilbage på anlægsbudgettet for KulturStationen, efter at man uventet også blev nødt til at udskifte taget på den gamle krobygning. Ifølge Peter Riise fik borgmesteren "fundet" pengene til udenomsarealerne uden at inddrage byrådet. Borgmester Børge Olsen (S) udtalte forrige søndag til NORDJYSKE, at han vil tale med gruppeformændene i byrådet om, hvad man skal gøre ved Peter Riise anklage om svindel. Børge Olsen finder den klart injurierende, siger han, men han har samtidig givet Peter Riise en længere frist end de oprindelige 14 dage til at bevise sine påstande. Peter Riises ord faldt på byrådsmødet 8. juni, og siden har Peter Riise forsøgt at finde de dokumenter, der kan underbygge hans udtalelser. - Jeg har fået udleveret det, jeg bad om i første omgang, og før min ferie havde jeg en venskabelig snak med borgmesteren om det, jeg har fundet. Men det var ikke nok, sagde han, så nu må jeg have fat i noget mere materiale, gamle arbejdssedler og lignende. Men desværre er de bilag vist makuleret, siger Peter Riise, som godt ved, at nogle papirer kun gemmes i fem år, men alligevel undrer sig: - I andre sager ligger man inde med materiale, der går op til 28 år tilbage. Peter Riise giver ikke så meget for, at Børge Olsen vil inddrage gruppeformændene for at finde ud af, hvordan hele byrådet skal forholde sig til Peter Riises anklage. - Børge Olsen vil jo åbenbart gerne blande byrådet ind i det, men det er altså ham, jeg går efter. Byrådet kender jo ikke noget til det, for det er fordækt. Men han spiller jo med musklerne, det er jeg godt klar over. Og i den sammenhæng er jeg jo en bette mand, siger Peter Riise, som også erkender, at revisionen ikke er faldet over uregelmæssigheder i forbindelse med anlægget af KulturStationen: - Revisionen finder jo aldrig noget på de sager, vi politikere går og slåsser om. For de skal jo kun få kasserne til at stemme, de skal jo ikke interessere sig for, hvad pengene er brugt til. Ifølge Peter Riise fik byrådet kun noget at vide om det ekstra forbrug i Teknik og Miljø, da byrådsmedlemmerne i 1999 var samlet til budgetseminar på Gl. Vrå Slot. - Vi fik kun at vide, at der var ansat fire ekstra mand, ikke hvorfor. Og da jeg opponerede, gav borgmesteren den netop bortrejste forvaltningschef hele skylden for underskuddet i Teknik og Miljø, siger Peter Riise. Kommunaldirektør Palle Juul Hansen oplyser, at administrationen netop i går sendte et notat til Peter Riise. I notatet forklarer socialchef Helle Christoffersen, at der var én person ansat i jobtræning og tre personer ansat i puljejob i Teknik og Miljø i 1997 og 1998, men at hun ikke ved noget om, hvilke konkrete arbejdsopgaver de udførte. Regnskabsmaterialet for 1997 er kasseret ifølge kassationsreglerne, oplyser Helle Christoffersen til Peter Riise, men hun kan fortælle, at der i 1998 i alt i kommunen var en bruttolønudgift til puljejob på 1.080.788 kr., men også et samlet tilskud på 972.709 kr. Altså en nettoudgift på kun 108.079 kr. I Teknik og Miljø var var nettoudgiften til puljejob i 1998 på 27.000 kr.